FindFirst

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Hledá v zadaném adresáři první odpovídající soubor.

Deklarace
procedure FindFirst(Path: PChar; Attr: Word; var F: TSearchRec);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Hledá v zadaném (nebo aktuálním) adresáři první položku, která odpovídá určenému jménu souboru a sadě atributů.


Viz také
Konstanty atributů souboru
FileExpand
FindNext
TSearchRec


Vzorový příklad

{ Findfrst.PAS }
{ Vzorový příklad pro FindFirst a FindNext. }
{ Pro Windows: }
{ uses WinDos,WinCrt; }
uses Dos;
var
 DirInfo: SearchRec;     { Pro Windows použijte TSearchRec }
begin             { Pro Windows použijte faArchive }
 FindFirst('*.PAS', Archive, DirInfo); { Stejné jako DIR *.PAS }
 while DosError = 0 do
 begin
  Writeln(DirInfo.Name);
  FindNext(DirInfo);
 end;
end.