For

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Nepodmienený cyklus FOR (cyklus s konečným počtom opakovaní)

FOR I:=X TO Y DO BEGIN
  prikaz;
   ..
END;

Cyklus for slúži na viacnásobné opakovanie jednoho, alebo viacerých príkazov. Na vykonávanie cyklu je potrebná tzv. riadiaca premenná (počítadlo). Na začiatku povieme počítaču od akého čísla má začať vykonávať cyklus(premenná X). Pri každom vykonaní príkazov medzi BEGIN-END sa k počítadlu pripočíta 1. Až sa bude počítadlo rovnať koncovému číslu(premenná Y) bude cyklus skončený.

for i:=1 to 10 do begin
   WriteLn ('I=',i);
end;

Na obrazovku sa podseba vypíšu čísla od 1 do 10.


Kam ďalej: Obsah | Podmienky IF