GetFillSettings

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací poslední vyplňovací vzorek a barvu, nastavené předchozím voláním SetFillPattern nebo SetFillStyle.

Deklarace
procedure GetFillSettings(var FillInfo: FillSettingsType);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Pole Pattern udává aktuální zvolený vyplňovací vzorek. Pole Color udává aktuální zvolenou vyplňovací barvu. Obojí lze změnit voláním procedury SetFillStyle nebo SetFillPattern.
Pokud je Pattern rovno UserFill (vzorek definovaný uživatelem), můžete tento vzorek získat zavoláním procedury GetFillPattern.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
FillPoly
SetFillPattern
SetFillStyle


Vzorový příklad

{Getfsets.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru GetFillSettings.}
uses Graph;
var
 Gd, Gm: Integer;
 FillInfo: FillSettingsType;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 GetFillSettings(FillInfo);  { Uložení vzorku a barvy }
 Bar(0, 0, 50, 50);
 SetFillStyle(XHatchFill, GetMaxColor);  { Nový styl }
 Bar(50, 0, 100, 50);
 with FillInfo do
  SetFillStyle(Pattern, Color);  { Obnovení starého vyplňovacího stylu }
 Bar(100, 0, 150, 50);
 Readln;
 CloseGraph;
end.