GetMem()

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
procedure GetMem( var P: Pointer; Size: Word );

Procedúra pridelí blok dĺžky podľa parametra Size v dynamickej pamäti a jeho adresu umiestni do prvého parametra “P”.