Kategorie:Direktívy prekladače

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Direktivy překladače, které jsou uvedeny se speciální syntaxí, mohou být použity všude tam, kde jsou dovoleny komentáře programu.

Direktivy překladače
  • začínají {$ nebo (*$
  • jsou následovány jménem direktivy
  • končí } nebo *)


Direktivy lze rozdělit do tří skupin
  • Direktivy-přepínače zapínají a vypínají vlastnosti překladače vložením znaků + nebo - za jménem direktivy.
  • Parametrické direktivy specifikují parametry, které mají vliv na překlad.
  • Podmíněné direktivy řídí podmíněný překlad úseků zdrojového textu.


Souhrn direktiv překladače a odpovídajících polí v dialogovém boxu Compiler Options je schematicky popsán na obrazovce nápovědy Direktivy a jejich ekvivalenty v IDE.