Kategorie:System

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Jednotka System (SYSTEM.TPU) je standardní běhová knihovna Turbo Pascalu.


BP a BPW obsahuje tyto soubory:

  • SYSTEM.TPW Windows
  • SYSTEM.TPP DOS chráněný režim
  • SYSTEM.TPU DOS reálný režim


TURBO poskytuje:

  • SYSTEM.TPU DOS reálný režim


System implementuje podpůrné a služební rutiny na základní úrovni pro základní vlastnosti, jako je např. operace se soubory, řetězci, v pohyblivé řádové čárce a dynamického přidělování paměti.


Ve všech programech a jednotkách je automaticky jednotka System použita, takže není nutné se na ní odkazovat klauzulí uses.