Konštruktor

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Konštruktor je zvláštna metóda objektu, slúži na inicializovanie inštancie objektu - priradenie začiatočných hodnôt vlastnostiam inštancie. Jeden typ objektu môže mať viacej rôznych konštruktorov. V Turbo Pascale má konštruktor štandardne identifikátor Init, ak je konštruktorov viacej, majú identifikátory napríklad Init_1, Init_2, Init_MilujteSaAMnozteSa, atď.


Pozrite aj Inicializovanie (staticky a dynamicky vytvorené inštancie).