Metóda

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Procedúry a funkcie, ktoré pracujú s vlastnosťami objektu sa nazývajú metódy (tohto objektu). Dá sa zariadiť, že k niektorým vlastnostiam objektu sa smie pristupovať len pomocou metód tohto objektu (Zapuzdrenie). Toto zvýši bezpečnosť práce vlastnosťami a prispeje ku kompaktnosti objektu.


Zvláštne typy metód sú procedúry, ktoré inicializujú inštanciu objektu - konštruktory a ktoré ukončujú “život” inštancie - deštruktory.


Hlavička metódy sa uvádza v tele definície objektu. Celá deklarácia metódy (hlavička aj telo) sa uvádza neskôr medzi deklaráciami procedúr a funkcií. Ak je objekt definovaný v jednotke unit, celá deklarácia sa uvádza až v sekcii implementation (objekt je definovaný v sekcii interface).


Metódy rôznych objektov môžu mať rovnaké identifikátory, preto ich treba pri deklarácii kvalifikovať identifikátorom objektu, ktorému patria, napríklad

procedure Tpoint.Init( parametre ); ...
procedure TLine.Init ( parametre ); ...


Procedúre alebo funkcii objektu hrdo hovoríme “metóda (objektu)”. Metóda má pracovať hlavne s vlastnosťami objektu. Podrobnejšie pozri Metóda.