Objekt

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from Object)
Jump to navigation Jump to search

Objekt sa historicky vyvinul zo záznamu: Zapuzdruje svoje údajové položky (v objekte zvané vlastnosti), čím zvyšuje kompaktnosť a bezpečnosť práce s týmito položkami. Okrem toho umožňuje vylepšiť sémantiku – explicitne stanoviť operácie, ktoré sa s položkami smúrobiť. Tieto operácie sa v objekte deklarujú ako procedúry a funkcie a súhrnne sa im hovorí Metódy . Objekt (typ objektu sa môže definovať pomocou iného objektu – predchodcu).


Objekt nasledovník dedí vlastnosti i metódy predchodcu. Niektoré dedí absolútne bezo zmeny, niektoré si upravuje – pozri Polymorfizmus.