Objektové typové konstanty

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Deklarace objektového typu používá stejnou syntaxi jako deklarace konstanty typu záznam.

Žádná hodnota není, ani nemůže být, přiřazena metodám objektu.

Příklady
const
  NulovyBod: Bod = (X: 0; Y: 0);
  ObdelnikObr: Rect = (A: (X: 0; Y: 0); B: (X: 80; Y: 25));
  Citac: NumField = (X: 5; Y: 20; Len: 4; Name: nil; Value: 0; Min: -999; Max: 999);

Konstantu typu objektu, které obsahuje virtuální metody, není třeba inicializovat konstruktorem, protože inicializaci zařídí automaticky překladač.