Polymorfizmus

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Objekt môže zdediť vlastnosti a metódy svojho predchodcu “aj s chlpami” - absolútne bezo zmeny, alebo si môže vlastnosti (ale oveľa častejšie metódy) prispôsobiť. Ako príklad sa uvádza procedúra Kresli() – po anglicky Draw() . V hierarchii geometrických objektov môže byť Kružnica dedičom Bodu, ale kružnica sa vykresľuje inak ako bod. Metóda Draw() teda musí byť v Kružnici redefinovaná. Podľa spôsobu použitia delíme redefinované metódy na Statické metódy a Virtuálne metódy.