Private

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Za výskytom kľúčového slova private (“súkromný”) až do výskytu kľúčového slova public (“verejný”) alebo až do konca objektu sú všetky tam deklarované vlastnosti a metódy prístupné len z metód tohoto objektu (alebo niekedy z programovej jednotky, v ktorej je tento objekt definovaný). Tieto vlastnosti a metódy nie sú viditeľné zvonka, mimo objektu. Komplement k private je public.