Property

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Property je anglický názov vlastnosti.