SetFAttr

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Nastaví atributy souboru.

Deklarace
procedure SetFAttr(var F; Attr: Word);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Případné chyby jsou hlášeny v DosError; možné chybové kódy jsou
 • 3 (Neplatná cesta)
 • 5 (Nepřístupný soubor)


Omezení
Soubor nesmí být otevřený.


Viz také
GetFAttr
GetFTime
SetFTime
Konstanty atributů souboru


Vzorový příklad

{ Setfattr.PAS }
{ Vzorový příklad pro proceduru SetFAttr. }
{ Pro Windows: }
{ uses WinDos, WinCrt; }
uses Dos;
var
 F: file;
begin
 Assign(F, 'C:AUTOEXEC.BAT');
 SetFAttr(F, Hidden);    { Pro Windows: faHidden }
 Readln;
 SetFAttr(F, Archive);    { Pro Windows: faArchive }
end.