Changes

Jump to navigation Jump to search

Ing. Zdenko Sekerák - Profesionálny životopis

41 bytes added, 22:22, 25 March 2014
Predchádzajúce zamestnania:
:Funkcia: Programátor
:Pracovné zaradenie: Práca na projekte elektromerov.
:Programovacie jazyky: Atollic TrueSTUDIO C, Keil C, Microsoft Visual Studio C#/C++, Microsoft Access, PHP, Asembler 
==Ostatné spôsobilosti:==

Navigation menu