Changes

Jump to navigation Jump to search

Ing. Zdenko Sekerák - Profesionálny životopis

156 bytes added, 09:26, 10 April 2018
no edit summary
*Počas rokov 1992-1999 som pracoval ako programátor a servisný technik vo firme V.B.-EkonSoft tam som pričuchol k ekonomickému software, databázam, harvéru, pokladniciam a internetu. Musím sa poďakovať majiteľovi firmy že mi to všetko umožnil.
 
*Od roku 2009 sa aktívne podieľam na organizovaní krajského kola [[https://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi Logickej Olympiády]] v Pardubickom kraji.
*Ďalšou činnosťou bola výučba programovania v Inštitúte vzdelávania ITAS. Počas 4 rokov som sa snažil zasvätiť chalanov od 10 do 16 rokov do tajov programovania v Pascale s väčším, alebo menším úspechom. Tí ktorí na mňa majú ťažké srdce upozorňujem že stať sa programátorom nemôže každý. Na druhú stranu ako amatérsky pedagóg som určite urobil množstvo chýb. Čo ma ale teší je, že tu môžem uviesť linky na svojích bývalých žiakov, ktorí mi robia veľkú radosť a ktorých aktivity sledujem dodnes. Výsledkom toho je aj prezentácia KMP a Programy v jazyku Pascal.
 
A teraz tie linky:

Navigation menu