Sqrt

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací druhou odmocninu argumentu.

Deklarace
function Sqrt(X: Reálný): Reálný;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je výraz reálného typu. Výsledkem je druhá odmocnina X.
Viz také
Sqr


Vzorový příklad

{Sqr.PAS}
{Vzorový příklad pro Sqr a Sqrt.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 begin
   WriteLn('5 na druhou je ', Sqr(5));
   WriteLn('Druhá odmocnina ze 2 je ', Sqrt(2.0));
 end.