AAD - nastav ASCII AX před delením

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
AAD - nastav ASCII AX před delením
Časování
3 (80286), 4 (80386)
Popis
Instrukce AAD zpracováva číslo vyjádrene jako 2 nesbalené dekadické číslice v kódu BCD (nižší číslice je v AL, vyšší je v AH) a připravuje je k operaci dělení, které vrací výsledek v nesbaleném tvaru. AL je nastaven na AL + (AH x 10) a AH je vynulován. Výsledek je v AX a je roven binárnímu ekvivalentu původního nesbaleného dvoumístního čísla.


Syntaxe
AAD (žádné operandy)


Ovlivňuje příznaky
SF, ZF, PF


Nedefinované příznaky
OF, AF, CF


Příklad
 AAD ; pouzito pred delenim