Constructor

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Konstruktor je speciální metoda, která inicializuje objekt, obsahující virtuální metody.


Syntaxe
constructor Init (<seznam parametrů>);


Popis
Konstruktor musí být deklarován vyhrazeným slovem constructor.


Konstruktor inicializuje objekt vytvořením vazby mezi instancí objektu a tabulkou virtuálních metod (VMT) s počátečními adresami kódu virtuálních metod. Konstruktor může být také použit při inicializaci datových položek objektů.


Viz také

destructor

object

virtual