Open main menu

Dedičnosť

Jeden typ objektu môže byť dedičom iného typu objektu. Zápis hlavičky vyzerá nasledujúco (typ TPotomok je dedičom typu TPredok):

type
TPotomok = object (TPredok)
...
end;
{­ TPotomok }


Dedič
obyčajne dedí všetky vlastnosti i metódy predka. Nie je možnosť (v Turbo Pascale) ako sa vzdať nejakej vlastnosti alebo metódy – nezdediť ju. Dedič môže prosto ignorovať nepotrebné vlastnosti alebo metódy. Pri rozumnom štruktúrovanom a hierarchickom návrhu objektov však je len veľmi zriedka potrebné ignorovať časť dedičstva.


Dedič
si môže deklarovať nové vlastnosti a metódy a pravidelne to aj robí. Dedič môže aj zmeniť zdedené vlastnosti alebo metódy. Robí to tak, že znova deklaruje vlastnosť alebo metódu s tým istým identifikátorom ako mala v predkovi, ale s inými atribútmi. V praxi sa menia veľkou väčšinou len zdedené metódy (pozri Polymorfizmus, Statické metódy, a Virtuálne metódy).