Open main menu

FreeMem()

procedure FreeMem( var P: Pointer; Size: Word );

Procedúra uvoľní (vráti) dynamicky pridelenú pamäť na ktorú ukazuje jej prvý parameter v dĺžke podľa hodnoty druhého parametra.