FreeMem()

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 15:33, 21 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Objektovo orientované programovanie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
procedure FreeMem( var P: Pointer; Size: Word );

Procedúra uvoľní (vráti) dynamicky pridelenú pamäť na ktorú ukazuje jej prvý parameter v dĺžke podľa hodnoty druhého parametra.