GetArgCount

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání

Vrací počet parametrů, předaných programu na příkazové řádce.

Deklarace
function GetArgCount: Integer
Režim
Windows
Viz také
GetArgStr


Vzorový příklad

{GetArgCo.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci GetArgCount.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinDos, WinCrt; }
uses WinDos;
var
  TheArgCount:  Integer;
begin
  TheArgCount := GetArgCount;
  Writeln('Do příkazové řádky bylo zadáno ', TheArgCount, ' argumentů');
  Writeln('(i s jménem programu).');
end.