Ing. Zdenko Sekerák - Profesionálny životopis

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 22:00, 24 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (Vytvorená stránka „Ing. Zdenko Sekerák, Kostelec u Hěřmanova Městce, 53830, Česká republika, tel:+420-776-822901 ==Profesionálny životopis== {| style="text-align: top;" |[[image:...“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ing. Zdenko Sekerák, Kostelec u Hěřmanova Městce, 53830, Česká republika, tel:+420-776-822901

Profesionálny životopis

Trsek thumb.jpg
Meno a priezvisko: Zdenko Sekerák
Titul: Ing. (od roku 1997)
Dátum narodenia: 5. 10. 1973
Trvalé bydlisko: Trnkov 1818, okres Prešov
Národnosť: Slovenská
Štátna príslušnosť: SR


Dosiahnuté vzdelanie:

1992 - 1997 Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Technická Univerzita Košice

Letná 9, 040 01 Košice Štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou Špecializácia: Výpočtová technika a informatika Diplomová práca: Boolovské diferencie spracované v jazyku C

1988 - 1992 Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1, 082 12 Prešov Štúdium ukončené maturitnou skúškou Špecializácia: Strojný konštruktér


Predchádzajúce zamestnania:

Jún 1992 - Marec 1997 V.B.-Ekonsoft, Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov

Zameranie spoločnosti: Ekonomický software. Funkcia: Programátor, servisný technik pokladničných systémov Pracovné zaradenie: Znalosti z oblasti ekonomiky, aktívne som programoval a vytváral software skladovej evidencie a jej prepojenia s elektronickými pokladňami, správa sietí a internetu.
Programovacie jazyky: C, Pascal, Redap, Microsoft Access

August 1998 - August 2003 Elcom, Námestie mieru 1, Prešov

Zameranie spoločnosti: Vývoj a výroba registračných pokladníc Funkcia: Starší programátor Visual C++ Pracovné zaradenie: Práca na projekte registračnej pokladnice WinCE POS3000. Vývoj komunikačného protokolu medzi pokladnicou a Win aplikáciami. Spracovanie dokumentácie. Replikácia dát medzi dataware a pokladnicou.
Programovacie jazyky: Visual C++, Microsoft Access

August 2003 - súčastnosť Elgas, s.r.o., Ohrazenice 211, Parbubice

Zameranie spoločnosti: Vývoj a výroba prepočítavačov plynu, elektronických záznamníkov dat a statických elektromerov Funkcia: Programátor Pracovné zaradenie: Práca na projekte elektromerov.
Programovacie jazyky: Keil C, Visual C++, Microsoft Access, PHP, Asembler


Ostatné spôsobilosti:

 • Som členom MENSA České republiky - od 19.5.2005
 • Anglický jazyk - pasívne
 • Ruský jazyk - pasívne
 • Vodičský preukaz - skupina B najazdených cca. 400 tis. Km
 • Zdravotný stav - dobrý


V Pardubiciach: 12 December, 2009 Ing. Zdenko Sekerák, v.r.Programovacie jazyky

 • Keil C - použité pre vývoj firmware elektromerov
 • C/C++ gnu C na platforme Attolic
 • Pascal na platforme PC najčastejšie Turbo Pascal 7.0 (prax viac ako 10 rokov)
 • C/C++ s použitím Microsoft Visual Studio 6.0 (prax 6 rokov), alebo Borland C++ (prax 6 rokov)
 • PHP ako je vidieť na tejto stránke (prax 4 roky)
 • SQL a to "dialekty" MySQL, alebo Microsoft SQL väčšinou realizovaný s pripojením na PHP (prax 5 rokov)
 • Redap - Relačný databázový procesor (prax 5 rokov)
 • a iné, dnes už málo používané programovacie jazyky - Basic, dBase III, Asembler


Pracovné informáce - menej formálne

V súčasnosti pracujem ako programátor vo firme:

Elgas s.r.o. Ohrazenice 211 530 03, Pardubice Česká republika Vyvíjam firmware pre prepočitavače plynu miniElcor, nanoElcor.


 • Počas rokov 1999-2003 som pracoval vo firme Elcom s.r.o. na oddelení vývoja - software, a zodpovedal som za komunikačný protokol medzi PC a POS-3000. Súčasťou mojej práce bol aj program Soft3000 napísaný vo Visual C++ 6.0, online help, príručky, a samozrejme inštalačný program, ktorý nájdete na uvedenej stránke.
 • Počas rokov 1992-1999 som pracoval ako programátor a servisný technik vo firme V.B.-EkonSoft tam som pričuchol k ekonomickému software, databázam, harvéru, pokladniciam a internetu. Musím sa poďakovať majiteľovi firmy že mi to všetko umožnil.
 • Ďalšou činnosťou bola výučba programovania v Inštitúte vzdelávania ITAS. Počas 4 rokov som sa snažil zasvätiť chalanov od 10 do 16 rokov do tajov programovania v Pascale s väčším, alebo menším úspechom. Tí ktorí na mňa majú ťažké srdce upozorňujem že stať sa programátorom nemôže každý. Na druhú stranu ako amatérsky pedagóg som určite urobil množstvo chýb. Čo ma ale teší je, že tu môžem uviesť linky na svojích bývalých žiakov, ktorí mi robia veľkú radosť a ktorých aktivity sledujem dodnes. Výsledkom toho je aj prezentácia KMP a Programy v jazyku Pascal.


A teraz tie linky:

 • Asm Bot - hlavne asembler, čiastočne Pascal, dema ako zo škatuľky
 • Slavo Hudák - pascal
 • ZigZag - pascal

Čo mi robilo najväčšiu radosť bola práca moderátora v Študentskej televízii. Dva roky som sa stál pred televíznou kamerov a moderoval som relácie ako VC Tip, Počítačová hru a pod. Mal som aj občasník diskusných relácií so zaujímavými ľuďmi z internátu, alebo Univerzity. Je len škoda že nemôžem poskytnúť video (no kto by ho už pozeral). Aj týmto by som rád pozdravil všetkých bývalých spolupracovníkov z ŠTV (Študentská televízia).


Posledná zmena: 2 December, 2009