Inherited

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 23:24, 29 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kľúčové slovo inherited prikazuje prekladaču použiť zdedenú metódu, metódu predka. Používa sa v situáciách, keď potomok redefinoval metódu predka (a použil pre jej označenie ten istý identifikátor), ale teraz nechce použiť svoju metódu, ale predkovu základnejšiu metódu. Toto sa môže stať, ak využívame možnosti polymorfizmu. Inherited nelze použít u metod objektového typu, který nemá předky.