Interface

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 23:27, 29 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (Vytvorená stránka „Část interface jednotky je veřejná část. *Určuje, co je viditelné a přístupné pro jiné moduly, které používají tuto jednotku. *Veřejná část začín...“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Část interface jednotky je veřejná část.

  • Určuje, co je viditelné a přístupné pro jiné moduly, které používají tuto jednotku.
  • Veřejná část začíná vyhrazeným slovem interface, které se objeví za záhlavím jednotky a končí vyhrazeným slovem implementation.
  • V části interface lze deklarovat konstanty, typy dat, proměnné, procedury a funkce.
  • Těla veřejných procedur a funkcí jsou definována v implementační části.
  • Deklarace forward, která není nezbytná, není dovolena.
  • V této části může být uvedena klauzule uses. (Jestliže existuje, uses musí bezprostředně následovat za vyhrazeným slovem interface).