LastMode

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Pokaždé, když je volána procedura TextMode, aktuální režim obrazovky je uložen do proměnné LastMode.

Při startu systému je LastMode inicializována do stávajícího režimu.