Open main menu

Public

Za výskytom kľúčového slova public až do výskytu kľúčového slova private alebo až do konca objektu sú všetky tam deklarované vlastnosti a metódy “verejne” prístupné, smie ich používať každá programová jednotka, ktorá obsahuje príkaz uses na programovú jednotku, v ktorej je objekt definovaný. Ak v definícii objektu nie je uvedené slovo public ani slovo private, vlastnosti a metódy sú prístupné, ako keby boli uvedené slovom public (teda public je default). Komplement k public je private.