Public

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 15:33, 21 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Objektovo orientované programovanie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Za výskytom kľúčového slova public až do výskytu kľúčového slova private alebo až do konca objektu sú všetky tam deklarované vlastnosti a metódy “verejne” prístupné, smie ich používať každá programová jednotka, ktorá obsahuje príkaz uses na programovú jednotku, v ktorej je objekt definovaný. Ak v definícii objektu nie je uvedené slovo public ani slovo private, vlastnosti a metódy sú prístupné, ako keby boli uvedené slovom public (teda public je default). Komplement k public je private.