SetFillPattern

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 18:01, 4 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Unit Graph)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Zvolí uživatelsky definovaný vyplňovací vzorek.

Deklarace
procedure SetFillPattern(Pattern: FillPatternType; Color: Word);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
FillPatternType je předdefinován jako:
type
 FillPatternType = array[1..8] of byte;
Viz také
Bar
Bar3D
FillPoly
GetFillPattern
GetFillSettings
GraphResult
PieSlice


Vzorový příklad

 {GetFPatt.PAS}
 { Vzorový příklad pro GetFillPattern a SetFillPattern }
 uses Graph;
 const
  Gray50 : FillPatternType = ($AA, $55, $AA, $55, $AA, $55, $AA, $55);
 var
  Gd, Gm : Integer;
  OldPattern : FillPatternType;
 begin
  Gd := Detect; InitGraph(Gd, Gm, ' ');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);
  GetFillPattern(OldPattern);
  SetFillPattern(Gray50, White);

  { Kreslí čtverec v 50% šedé }
  Bar(0, 0, 100, 100);
  ReadLn;

  SetFillPattern(OldPattern,White);
  { Nakreslí čtverec s původním vzorkem }
  { (obyčejně vyplněn $FF        }
  { při spuštění)            }
  Bar(0, 0, 100, 100);
  ReadLn;
  CloseGraph;
 end.