Trieda

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 15:33, 21 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Objektovo orientované programovanie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

V novších jazykoch sa ( správnejšie ako v Pascale 7.0 ! ) typ OOP označuje ako trieda (kľúčové slovo class) a jeho inštancie – premenné toho typu - ako objekty.