Typové konstanty záznamu

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Deklarace konstanty typu záznam určuje identifikátory a hodnoty každé položky.

Položky musí být uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou deklarovány.

 • Pokud záznam obsahuje položku typu file, konstanta typu záznam nemůže být deklarována.
 • Pokud záznam obsahuje variantní část, musí položky náležet pouze k jedné variantě.
 • Pokud záznam obsahuje rozlišovací položku (tag field), musí být určena její hodnota
Příklady
type
 Bod = record
  X, Y: Real;
 end;
 Vektor = array[0..1] of Bod;
 Month = (Led, Uno, Bre, Dub, Kve, Cer, Cvc, Srp, Zar, Rij, Lis, Pro);
 Datum = record
  D: 1..31;
  M: Mesic;
  Y: 1900..1999;
 end;
const
 Pocatek: Bod = (X: 0.0; Y: 0.0);
 Cara: Vektor = ((X: -3.1; Y: 1.5), (X: 5.8; Y: 3.0));
 Nekdy: Datum = (D: 6; M: Uno; Y: 1965);