Open main menu

Vlastnosť

Údajové položky (premenné) historicky staršieho typu record sa v objekte nazývajú vlastnosti. Vlastnosti (aj metódy) môžu byť prístupné ako private alebo ako public.


Vlastnosť objektu, po anglicky property je údajová položka objektu (v type record sa jej prosto hovorí “položka záznamu”). Podrobnejšie pozri Vlastnosť.