Vlastnosť

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 15:33, 21 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Objektovo orientované programovanie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Údajové položky (premenné) historicky staršieho typu record sa v objekte nazývajú vlastnosti. Vlastnosti (aj metódy) môžu byť prístupné ako private alebo ako public.


Vlastnosť objektu, po anglicky property je údajová položka objektu (v type record sa jej prosto hovorí “položka záznamu”). Podrobnejšie pozri Vlastnosť.