Veľmi podarená hra na sposob SuperMario

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
milknuts.pngZrobil: Martin Koleček
Program: Milknuts.pasEngine.pas
Subor exe: Milknuts.exe
Mušiš mac: Milknuts.graMilknuts.snd

Veľmi podarená hra na sposob SuperMario. Grafika je podobná 8mi-bitovému NINTENDO.
{ ENGINE.PAS                    Copyright (c) Martin Kolecek }
{ Unit Engine.pas je urceny pro DOS, pro Borland Pascal 7.0 realny rezim, nebo }
{ freepascal. Ma za cil vytvareni jednoduchych 2D her s podporou slozitych zvuku} 
{ pres PC-Speaker na pozadi behu programu, drzeni nekolika klaves na klavesnici }
{ najednou, BMP soubory a grafika podobna na 8mi-bitove NINTENDO. Plati zde   }
{ limit 640KB takze pri pouziti vsech hlavnich funkci enginu vytvorite program }
{ velky maximalne 90KB (samozrejme se nepocitaji data externich souboru) pak  }
{ dojde k chybe "heap overflow" (naraz na limit 640KB), takze je to vhodne spis }
{ na male projekty jako je ukazkova hra milknuts. Ovsem je treba uvest ze o   }
{ vsechno je uz postarano v enginu od grafiky pres zvuky az po mapu takze se  }
{ muzete soustredit hlavne na hru samotnou. Verze pro freepascal limitem 640KB }
{ samozrejme netrpi.                              }
{                                        }
{ Author: Martin Kolecek                            }
{ Datum: 01.05.2011                    http://www.trsek.com }
 
{$G+}
Unit Engine;
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Interface
Var
 Key: array[0..127] of Boolean;
 Buffer: array[0..4] of Word;
 
 xmsCelkem,xmsMaxBlok: Word;
 xmsChyba: Byte;
 
 Procedure Init320x200;
 Procedure Init80x25;
 Procedure WaitRetrace;
 
 Procedure InitBuffers;
 Procedure ShutdownBuffers;
 
 Procedure GetPal(Color:Byte; Var R,G,B:Byte);
 Procedure SetPal(Color:Byte; R,G,B:Byte);
 
 Procedure LoadGRPage(JmenoSouboru:string;Pozice:LongInt);
 Procedure LoadBmpFile(JmenoSouboru: string; pozice: LongInt; StartColor: Byte);
 Procedure LoadBlok(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
 Procedure LoadSprite(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
 Procedure LoadBlokM(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
 Procedure LoadSpriteM(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
 Procedure LoadBitMap(X,Y: Word; BufferTo: Word);
 Procedure LoadBitMapM(X,Y: Word; BufferTo: Word);
 
 Procedure WritePixel(X:Word;Y,Color:Byte;Buffer:Word);
 Procedure Blok(x1,y1,x2,y2,Color,Buffer:Word);
 Procedure Ramecek(X1,Y1,X2,Y2:Word;Color:Byte;Buffer:Word);
 Procedure WriteBlok(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferFrom,BufferTo: Word);
 Procedure WriteSprite(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferFrom,BufferTo: Word);
 Procedure FlipPage(BufferFrom,BufferTo: Word);
 Procedure ClearPage(Buffer:Word);
 
 Procedure InitTexter(Barva:Byte);
 Procedure ShutdownTexter;
 Procedure ChangeTexterColor(Barva:Byte);
 Procedure WriteText(X,Y:Word;retezec:string;BufferTo:Word);
 Procedure WriteNumber(x,y:Word;Cislo:Longint;Small:Boolean;BufferTo:Word);
 
 Procedure LoadMapFile(soubor:string; pozice:Longint);
 Procedure SetMapByte(MapOffset:Word;bajt:Byte);
 Function GetMapByte(MapOffset:Word): Byte;
 
 Procedure InitKeyboard;
 Procedure ShutdownKeyboard;
 
 Function DetekujXms: Word;
 Procedure GetSizeXms(var celkemXMS,blokXMS: Word);
 Function AlokujXms(kolik: Word): word;
 Procedure UvolniXms(handle: Word);
 Procedure MoveToXMS(Handle: Word; XMSOffset: LongInt; Var Source; BlockLength: LongInt);
 Procedure MoveFromXMS(Handle: Word; XMSOffset: LongInt; Var Dest; BlockLength: LongInt);
 
 Procedure InitTimer;
 Procedure ShutdownTimer;
 
 Procedure Wait(ms: Word);
 Procedure Sound(Hertz: Word);
 Procedure Silence;
 Procedure Stopky_Start;
 Procedure Stopky_Stop;
 Function Stopky_GetNumber: LongInt;
 
 Procedure LoadSNDFile(Filename:String;Pozice:LongInt);
 Procedure LoadRAWFile(filename:String;Pozice:LongInt;N:Byte);
 Procedure PlaySound(Sample:Byte);
 Procedure PlayRaw(Cislo:Byte);
 Procedure StopPlay;
 
 Function FPS2s: Boolean;
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Implementation
{$L C:\SOURCES\STORE1\ENGINE\blok.obj}
{$L C:\SOURCES\STORE1\ENGINE\writeblk.obj}
{$L C:\SOURCES\STORE1\ENGINE\flippage.obj}
{$L C:\SOURCES\STORE1\ENGINE\clearpag.obj}
 
Uses DOS;
 
Type
 TRGB= Record
     R: Byte;
     G: Byte;
     B: Byte;
    End;
 
 TBMPHeader = Record
         Id: Word;
         Velikost: LongInt;
         Reserved: LongInt;
         DataOffset: LongInt;
         HeaderSize: LongInt;
         RozsahX: LongInt;
         RozsahY: LongInt;
         BitPlanes: Word;
         BPP: Word;
         Komprese: LongInt;
         ImageSize: LongInt;
         HorizontalRes: LongInt;
         VerticalRes: LongInt;
         Colors: LongInt;
         ImportantColors: LongInt;
        End;
 
 TBmpRGB = Record
      B: Byte;
      G: Byte;
      R: Byte;
      Reserved: Byte;
     End;
 
 TBMP = Record
      Header: TBMPHeader;
      Palette: array[0..15] of TBmpRGB;
      DataByte: Byte;
     End;
 
 TSample = Record
       Handle: Word;
       Delka: LongInt;
       Pocitadlo: Word;
      End;
 
 TMapa = Record
      MapBuffer: Word;
      MapBufferP: Pointer;
      MapBufferRLE: Word;
      MapBufferRLEP: Pointer;
      DelkaRLE: Word;
     End;
 
 XMSParamBlock= Record
          Length: LongInt;
          SHandle: Word;
          SOffset: Array[1..2] Of Word;
          DHandle: Word;
          DOffset: Array[1..2] Of Word;
         End;
 
 
Const
 znaky: array[0..204] of Byte = (
{A} 126,144,144,144,126,
{B} 254,146,146,146,108,
{C} 124,130,130,130,68,
{D} 254,130,130,130,124,
{E} 254,146,146,146,130,
{F} 254,144,144,144,128,
{G} 124,130,146,146,92,
{H} 254,16,16,16,254,
{I} 130,254,130,0,0,
{J} 4,2,2,2,252,
{K} 254,16,40,68,130,
{L} 254,2,2,2,2,
{M} 254,64,32,64,254,
{N} 254,32,16,8,254,
{O} 124,130,130,130,124,
{P} 254,144,144,144,96,
{Q} 124,130,138,134,126,
{R} 254,144,152,148,98,
{S} 100,146,146,146,76,
{T} 128,128,254,128,128,
{U} 252,2,2,2,252,
{V} 248,4,2,4,248,
{W} 252,2,4,2,252,
{X} 198,40,16,40,198,
{Y} 224,16,14,16,224,
{Z} 134,138,146,162,194,
{+} 16,16,124,16,16,
{-} 16,16,16,16,16,
{x} 40,16,40,
{/} 2,4,8,16,32,64,128,
{:} 0,0,40,0,0,
{.} 2,0,0,0,0,
{,} 6,0,0,0,0,
{=} 40,40,40,40,40,
{?} 64,128,138,144,96,
{%} 4,72,16,36,64,
{!} 250,0,0,0,0,
{(} 56,68,130,0,0,
{)} 130,68,56,0,0,
{>} 130,68,40,16,0,
{<} 16,40,68,130,0);
 
 SmallZnaky: array[0..131] of Byte = (
{a} 2,21,21,21,14,1,
{b} 127,10,17,17,14,
{c} 14,17,17,17,10,
{d} 14,17,17,10,127,
{e} 14,17,21,21,12,
{f} 5,63,69,64,32,
{g} 57,69,69,62,64,
{h} 127,8,16,16,15,
{i} 1,47,1,
{j} 1,33,190,
{k} 127,4,10,17,
{l} 64,127,1,
{m} 31,8,16,15,16,15,
{n} 31,8,16,16,15,
{o} 14,17,17,17,14,
{p} 65,127,41,68,68,56,
{q} 56,68,68,41,127,65,
{r} 31,8,16,16,8,
{s} 9,21,21,21,18,
{t} 16,126,17,2,
{u} 16,30,1,17,30,1,
{v} 28,2,1,2,28,
{w} 28,2,1,2,1,2,28,
{x} 17,10,4,10,17,
{y} 112,9,9,10,124,
{z} 17,19,21,25,17,
{ř} 32,80,32 );
 
 Cifry: array[0..49] of Byte = (
{0} 124,138,146,162,124,
{1} 34,66,254,2,2,
{2} 78,146,146,146,98,
{3} 130,146,146,146,108,
{4} 16,48,80,144,254,
{5} 242,146,146,146,140,
{6} 124,146,146,146,76,
{7} 130,132,136,144,224,
{8} 108,146,146,146,108,
{9} 100,146,146,146,124);
 
 SmallCifry: array[0..39] of Byte = (
{0} 112,136,136,112,
{1} 40,72,248,8,
{2} 152,168,168,72,
{3} 136,168,168,80,
{4} 32,96,160,248,
{5} 232,168,168,144,
{6} 112,168,168,16,
{7} 128,152,160,192,
{8} 80,168,168,80,
{9} 64,168,168,112);
 
 MaxRawu = 20;
 
Var
 F: File;
 
 Bmp: TBMP;
 Map: TMapa;
 
 GrafikaSeg: Word;       GrafikaP: Pointer;
 Barvy4Seg: Word;       Barvy4P: Pointer;
 PaletaSeg: Word;       PaletaP: Pointer;
 
 RLESeg: Word;
 RLEP: Pointer;
 RLEKompressedSeg: Word;
 RLEKompressedP: Pointer;
 RLEdelka: Word;
 
 Barva: array[0..15] of TRGB;
 CisloStranky: Byte;
 
 BufferP: array[0..3] of Pointer;
 Buffer2: Pointer;
 BufferSeg2: Word;
 
 BufferC,BufferC1,BufferC2,BufferC3: Pointer;
 BufferSegC,BufferSegC1,BufferSegC2,BufferSegC3: Word;
 TexterColor: Byte;
 
 xmsAdr:longint;
 xmsVersion,ovlXmsVersion,hmaDetect: Word;
 
 b: array[0..7] of Byte;
 
 PressedKey: Byte;
 BIOSKeyboardHandler: Procedure;
 
 BIOSTimerHandler: Procedure;
 clock_ticks,counter: longint;
 StopkyTics: LongInt;
 StopkyActive: Boolean;
 
 SoundDataSeg: Word;   SoundDataP: Pointer;
 ZvukTabSeg: Word;    ZvukTabP: Pointer;
 
 PrehravatZvuk: Boolean; {start hrani zvuku}
 CisloZvuku: Byte;    {poradi v tabulce zvuku}
 PosuvZ: Word;      {posun po zvuku}
 
 delaycounter: Word; {pocitadlo milisekund pro Wait}
 waiting: Boolean;  {jestli je volana procedura Wait}
 player: Byte;    {obecne pocitadlo - setiny vterin}
 stopky: LongInt;  {pocitadlo pro stopky}
 fps_helper: Byte;  {pomocna promenna na vypocet FPS}
 
 SPBuffer,XMSTransfer: Pointer;  {Buffery na load rawu a prehravani}
 SPBufferSeg,XMSTransferSeg: Word; {segmenty tech bufferu}
 
 XMSCelkemPotreba: Word; {potrebna XMS pamet}
 XMSBlokPotreba: Word;  {potrebna velikost bloku XMS}
 
 vzorek: Byte;
 PrehravanyZvuk: Byte;  {zvuk ktery hraje}
 PocetRawu: Byte;    {pocet rawu v pameti}
 RawHraje: Boolean;   {True=Raw hraje}
 Sample: array[0..MaxRawu] of TSample; {data rawu pod 4 vteriny}
 OffsetSpeakeru: Word;  {offset do bufferu speakeru 32KB}
 
{SECTION GRAPHICS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure Init320x200; Assembler;
Asm
 Mov AH, 00h
 Mov AL, 13h
 Int 10h
End;
 
 
Procedure Init80x25; Assembler;
Asm
 Mov AH, 00h
 Mov AL, 03h
 Int 10h
End;
 
 
Procedure WaitRetrace; Assembler;
Asm
  Mov dx,3DAh
@l1:
  In al,dx
  And al,08h
  Jnz @l1
@l2:
  In al,dx
  And al,08h
  Jz @l2
End;
 
 
Procedure InitBuffers;
Var I,x: Word;
Begin
 GetMem(BufferP[0],32000); Buffer[0]:=Seg(BufferP[0]^);
 For x:=0 to 31999 do mem[Buffer[0]:x]:=0; {vymaz bufferu}
 
 For I:=1 to 3 do
 Begin
  GetMem(BufferP[I],64000); Buffer[I]:=Seg(BufferP[I]^);
  For x:=0 to 63999 do mem[Buffer[I]:x]:=0; {vymaz bufferu}
 End;
 
 GetMem(Map.MapBufferP,64000); Map.MapBuffer:=Seg(Map.MapBufferP^);
 For x:=0 to 63999 do mem[Map.MapBuffer:x]:=0; {vymaz bufferu}
 GetMem(Map.MapBufferRLEP,64000); Map.MapBufferRLE:=Seg(Map.MapBufferRLEP^);
 For x:=0 to 63999 do mem[Map.MapBufferRLE:x]:=0; {vymaz bufferu}
 
 Buffer[4]:=$A000;
 GetMem(Buffer2,2000); BufferSeg2:=Seg(Buffer2^);
 GetMem(GrafikaP,8000); GrafikaSeg:=Seg(GrafikaP^);
 GetMem(Barvy4P,1008); Barvy4Seg:=Seg(Barvy4P^);
 GetMem(PaletaP,48); PaletaSeg:=Seg(PaletaP^);
 GetMem(RLEP,9056); RLESeg:=Seg(RLEP^);
 GetMem(RLEKompressedP,9056); RLEKompressedSeg:=Seg(RLEKompressedP^);
 For I:=0 to 1999 do mem[BufferSeg2:I]:=0; {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 7999 do mem[GrafikaSeg:I]:=0;  {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 1007 do mem[Barvy4Seg:I]:=0;  {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 47 do mem[PaletaSeg:I]:=0;  {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 9055 do mem[RLESeg:I]:=0;  {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 9055 do mem[RLEKompressedSeg:I]:=0;  {vymaz bufferu}
End;
 
 
Procedure ShutdownBuffers;
Var I: Byte;
Begin
 FreeMem(BufferP[0],32000);
 For I:=1 to 3 do FreeMem(BufferP[I],64000);
 FreeMem(Map.MapBufferP,64000);
 FreeMem(Map.MapBufferRLEP,64000);
 FreeMem(Buffer2,2000);
 FreeMem(GrafikaP,8000);
 FreeMem(Barvy4P,1008);
 FreeMem(PaletaP,48);
 FreeMem(RLEP,9056);
 FreeMem(RLEKompressedP,9056);
End;
 
 
Function Bin2Dec(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0: Byte): Byte;
Var I: Byte;
Begin
 I:=0;
 If b7=1 then Inc(I,128);
 If b6=1 then Inc(I,64);
 If b5=1 then Inc(I,32);
 If b4=1 then Inc(I,16);
 If b3=1 then Inc(I,8);
 If b2=1 then Inc(I,4);
 If b1=1 then Inc(I,2);
 If b0=1 then Inc(I,1);
 Bin2Dec:=I;
End;
 
 
Procedure Dec2Bin(DCnum:Byte);
Var I: Byte;
Begin
 For I:=0 to 7 do b[I]:=(DCnum AND (1 SHL I)) SHR I;
End;
 
 
Procedure GetPal(Color:Byte; Var R,G,B:Byte);
Begin
  Port[$3c7]:=Color;
  R:=Port[$3c9];
  G:=Port[$3c9];
  B:=Port[$3c9];
End;
 
 
Procedure SetPal(Color:Byte; R,G,B:Byte);
Begin
  Port[$3c8]:=Color;
  Port[$3c9]:=R;
  Port[$3c9]:=G;
  Port[$3c9]:=B;
End;
 
 
Procedure RLEDekompress;
Var
 WritedBA: Byte; {znak A}
 WritedBB: Byte; {je-li komprese tak stejny jako znak A}
 WritedBC: Byte; {pocet kolikrat tam je znak A }
 I,A,posun: Word;
Begin
  I:=0; posun:=0;
  While not (posun=RLEDelka) do
  Begin
 
   WritedBA:=mem[RLEKompressedSeg:posun]; {nacteme A}
   Inc(posun);
   If posun=RLEDelka then         {je-li konec zapsat a BREAK}
   Begin
    mem[RLESeg:I]:=WritedBA;
    Break;
   End;
 
   WritedBB:=mem[RLEKompressedSeg:posun]; {nacteme B}
   Inc(posun);
 
   If posun=RLEDelka then        {je-li konec zapsat a BREAK}
   Begin
    mem[RLESeg:I]:=WritedBA;
    mem[RLESeg:I+1]:=WritedBB;
    Break;
   End;
 
   If WritedBA=WritedBB then {jsou-li dva stejne tzn. nasleduje pocet}
   Begin
    WritedBC:=mem[RLEKompressedSeg:posun]; {muzeme nacist pocet}
    Inc(posun);
    For A:=1 to WritedBC do
    Begin
     mem[RLESeg:I]:=WritedBA; {zapisujeme WritedBC krat}
     Inc(I);
    End;
   End else {jsou dva ruzne}
   Begin
    mem[RLESeg:I]:=WritedBA;  {zapisme jeden a navrat nahoru}
    Inc(I);
    Dec(posun);     {posuneme index o jednu nazpet}
   End;
 
  End; {While End}
End;
 
 
Procedure MovArraysTo3;
Var I,A: Word;
Begin
 A:=0;
 For I:=0 to 7999 do Begin mem[GrafikaSeg:I]:=mem[RLESeg:A]; Inc(A); End;
 For I:=0 to 999 do Begin mem[Barvy4Seg:I]:=mem[RLESeg:A]; Inc(A); End;
 For I:=0 to 47 do Begin mem[PaletaSeg:I]:=mem[RLESeg:A]; Inc(A); End;
 CisloStranky:=mem[RLESeg:9048];
End;
 
 
Procedure Rozkodovat;
Var Offset32,Offset2,Xa,Ya,X1,Y1,x,y,A,I: Word;
Begin
 {Rozkodovani grafiky 8000B}
 A:=0; I:=0;
 Repeat
  Dec2Bin(mem[GrafikaSeg:I]);
  mem[Buffer[0]:A+0]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b[1],b[0]);
  mem[Buffer[0]:A+1]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b[3],b[2]);
  mem[Buffer[0]:A+2]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b[5],b[4]);
  mem[Buffer[0]:A+3]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b[7],b[6]);
  Inc(A,4);
  Inc(I);
 Until I=8000;
 {Rozkodovani barvy4 2000B}
 A:=0; I:=0;
 Repeat
  Dec2Bin(mem[Barvy4Seg:I]);
  mem[BufferSeg2:A+0]:=Bin2Dec(0,0,0,0,b[3],b[2],b[1],b[0]);
  mem[BufferSeg2:A+1]:=Bin2Dec(0,0,0,0,b[7],b[6],b[5],b[4]);
  Inc(A,2);
  Inc(I);
 Until I=1000;
 {Nahravani palety RGB ze souboru}
 A:=0;
 For I:=0 to 15 do
 Begin
  Barva[I].R:=mem[PaletaSeg:A+0];
  Barva[I].G:=mem[PaletaSeg:A+1];
  Barva[I].B:=mem[PaletaSeg:A+2];
  Inc(A,3);
 End;
 {Nastaveni palety RGB - nutny graficky rezim}
 For I:=0 to 15 do SetPal(CisloStranky*16+I,Barva[I].R,Barva[I].G,Barva[I].B);
 
 {Nastaveni spravnych barev 160x200 po krocich 8x8}
 For Ya:=0 to 24 do
 For Xa:=0 to 19 do
 Begin
  For y:=0 to 7 do
  For x:=0 to 7 do
  Begin
   X1:=Trunc((Xa*8+x)/8);
   Y1:=Trunc((Ya*8+y)/8);
   Offset2:=(Y1*20+X1)*4;
   Offset32:=((Ya*8+y)*160)+(Xa*8+x);
   Case mem[Buffer[0]:Offset32] of
    0: Begin
       If mem[BufferSeg2:Offset2+0]>0
       then mem[Buffer[0]:Offset32]:=mem[BufferSeg2:Offset2+0]+(CisloStranky*16)
       else mem[Buffer[0]:Offset32]:=0;
      End;
    1: Begin
       If mem[BufferSeg2:Offset2+1]>0
       then mem[Buffer[0]:Offset32]:=mem[BufferSeg2:Offset2+1]+(CisloStranky*16)
       else mem[Buffer[0]:Offset32]:=0;
      End;
    2: Begin
       If mem[BufferSeg2:Offset2+2]>0
       then mem[Buffer[0]:Offset32]:=mem[BufferSeg2:Offset2+2]+(CisloStranky*16)
       else mem[Buffer[0]:Offset32]:=0;
      End;
    3: Begin
       If mem[BufferSeg2:Offset2+3]>0
       then mem[Buffer[0]:Offset32]:=mem[BufferSeg2:Offset2+3]+(CisloStranky*16)
       else mem[Buffer[0]:Offset32]:=0;
      End;
   End; {Case End}
  End;
 End;
End;
 
 
Procedure LoadGRPage(JmenoSouboru:string;Pozice:LongInt);
Var I: Word;
  WritedByte: Byte;
Begin
 Assign(F,JmenoSouboru);
 Reset(F,1);
 Seek(F,Pozice);
 BlockRead(F,RLEdelka,2);       {nacist delku}
 For I:=1 to RLEDelka do
 Begin
  BlockRead(F,WritedByte,1);
  mem[RLEKompressedSeg:I-1]:=WritedByte;
 End;
 RLEDekompress;            {RLEkompressed => RLE}
 MovArraysTo3;            {RLE => arrays}
 Rozkodovat;
 Close(F);
End;
 
 
Procedure LoadBmpFile(JmenoSouboru: string; pozice: LongInt; StartColor: Byte);
Var
 I,N: LongInt;
 Pixel1: Byte;
 Pixel2: Byte;
Begin
 Assign(F,JmenoSouboru);
 Reset(F,1);
 Seek(F,pozice);
 
 {Header}
 BlockRead(F,BMP.Header,54);
 
 {Palette}
 For I:=0 to 15 do
 Begin
  BlockRead(F,BMP.Palette[I].B,1);
  BlockRead(F,BMP.Palette[I].G,1);
  BlockRead(F,BMP.Palette[I].R,1);
  BlockRead(F,BMP.Palette[I].Reserved,1);
  BMP.Palette[I].B:=BMP.Palette[I].B DIV 4;
  BMP.Palette[I].G:=BMP.Palette[I].G DIV 4;
  BMP.Palette[I].R:=BMP.Palette[I].R DIV 4;
  SetPal(StartColor+I,BMP.Palette[I].R,BMP.Palette[I].G,BMP.Palette[I].B);
 End;
 
 {Data}
 N:=0;
 For I:=0 to (BMP.Header.ImageSize-1) do
 Begin
  BlockRead(F,BMP.DataByte,1);
  Pixel1:=(BMP.DataByte SHR 4);
  Pixel2:=(BMP.DataByte AND 15);
  mem[Buffer[0]:N]:=StartColor+Pixel1;
  mem[Buffer[0]:N+1]:=StartColor+Pixel2;
  Inc(N,2);
 End;
 
 Close(F);
End;
 
 
Procedure LoadBlok(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
Var Xa,Ya,x,y,Offset1,Offset2: Word;
Begin
 Xa:=x1; Ya:=y1;
 For y:=y2 to y3 do
 Begin
  For x:=x2 to x3 do
  Begin
   Offset1:=Ya*320+Xa; Offset2:=y*160+x;
   mem[BufferTo:Offset1]:=mem[Buffer[0]:Offset2];
   inc(Xa);
  End;
  Xa:=x1; Inc(Ya);
 End;
End;
 
 
Procedure LoadSprite(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
Var Xa,Ya,x,y,Offset1,Offset2: Word;
Begin
 Xa:=x1; Ya:=y1;
 For y:=y2 to y3 do
 Begin
  For x:=x2 to x3 do
  Begin
   Offset1:=Ya*320+Xa; Offset2:=y*160+x;
   If mem[Buffer[0]:Offset2]>0 then
   mem[BufferTo:Offset1]:=mem[Buffer[0]:Offset2];
   inc(Xa);
  End;
  Xa:=x1; Inc(Ya);
 End;
End;
 
 
Procedure LoadBlokM(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
Var Xa,Ya,x,y,Offset1,Offset2: Word;
Begin
 Xa:=x1; Ya:=y1;
 For y:=y2 to y3 do
 Begin
  For x:=x3 downto x2 do
  Begin
   Offset1:=Ya*320+Xa; Offset2:=y*160+x;
   mem[BufferTo:Offset1]:=mem[Buffer[0]:Offset2];
   inc(Xa);
  End;
  Xa:=x1; Inc(Ya);
 End;
End;
 
 
Procedure LoadSpriteM(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo: Word);
Var Xa,Ya,x,y,Offset1,Offset2: Word;
Begin
 Xa:=x1; Ya:=y1;
 For y:=y2 to y3 do
 Begin
  For x:=x3 downto x2 do
  Begin
   Offset1:=Ya*320+Xa; Offset2:=y*160+x;
   If mem[Buffer[0]:Offset2]>0 then
   mem[BufferTo:Offset1]:=mem[Buffer[0]:Offset2];
   inc(Xa);
  End;
  Xa:=x1; Inc(Ya);
 End;
End;
 
 
Procedure LoadBitMap(X,Y: Word; BufferTo: Word);
Var xa,ya: Word;
  Offset1: Word;
  Offset2: Word;
Begin
 Offset2:=0;
 For ya:=(BMP.Header.RozsahY-1) downto 0 do
 For xa:=0 to (BMP.Header.RozsahX-1) do
 Begin
  Offset1:=((Y+ya)*320+(X+xa));
  mem[BufferTo:Offset1]:=mem[Buffer[0]:Offset2];
  Inc(Offset2);
 End;
End;
 
 
Procedure LoadBitMapM(X,Y: Word; BufferTo: Word);
Var xa,ya: Word;
  Offset1: Word;
  Offset2: Word;
Begin
 Offset2:=0;
 For ya:=(BMP.Header.RozsahY-1) downto 0 do
 For xa:=(BMP.Header.RozsahX-1) downto 0 do
 Begin
  Offset1:=((Y+ya)*320+(X+xa));
  mem[BufferTo:Offset1]:=mem[Buffer[0]:Offset2];
  Inc(Offset2);
 End;
End;
 
 
Procedure WritePixel(X:Word;Y,Color:Byte;Buffer:Word); Assembler;
Asm
 MOV AX, Buffer
 MOV ES, AX
 
 XOR AX, AX
 INC AX
 SHL AX, 8
 XOR CX, CX
 INC CX
 SHL CX, 6
 ADD AX, CX
 
 XOR BX, BX
 MOV BL, Y
 MUL BX
 MOV CX, X
 ADD AX, CX
 
 MOV DI, AX
 XOR AX, AX
 MOV AL, Color
 STOSB
End;
 
 
Procedure Blok(x1,y1,x2,y2,Color,Buffer:Word); external;
 
 
Procedure Ramecek(X1,Y1,X2,Y2:Word;Color:Byte;Buffer:Word); Assembler;
Asm
 MOV AX, Buffer
 MOV ES, AX
 
 XOR AX, AX
 INC AX
 SHL AX, 8
 XOR CX, CX
 INC CX
 SHL CX, 6
 ADD AX, CX
 MOV SI, AX
 
 MOV BX, y1
 MUL BX
 MOV CX, x1
 ADD AX, CX
 MOV DI, AX
 
 XOR AX, AX
 MOV AL, Color
 
 MOV DX, x2
 MOV CX, x1
 SUB DX, CX
 
 MOV CX, DX
 INC CX
@cyklus1:
 STOSB
 LOOP @cyklus1
 DEC DI
 SUB DI, DX
 ADD DI, SI
 
 MOV CX, y2
 MOV BX, y1
 SUB CX, BX
 DEC CX
@cyklus2:
 STOSB
 DEC DI
 ADD DI, DX
 STOSB
 DEC DI
 SUB DI, DX
 ADD DI, SI
 LOOP @cyklus2
 
 MOV CX, DX
 INC CX
@cyklus3:
 STOSB
 LOOP @cyklus3
End;
 
 
Procedure WriteBlok(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferFrom,BufferTo: Word); external;
 
 
Procedure WriteSprite(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferFrom,BufferTo: Word); Assembler;
Asm
 PUSH DS
 
@testing:
 MOV DX, x3
 MOV CX, x2
 SUB DX, CX {DX=delka}
 INC DX
 TEST DX, 0000000000000001b
 JNE @odd
 
@even:
 MOV AX, BufferTo
 MOV ES, AX
 MOV AX, BufferFrom
 MOV DS, AX
 
 XOR AX, AX
 INC AX
 SHL AX, 8
 XOR CX, CX
 INC CX
 SHL CX, 6
 ADD AX, CX {AX=320}
 PUSH AX
 
 MOV BX, y1
 MUL BX
 MOV CX, x1
 ADD AX, CX
 MOV DI, AX {ES:DI BufferTo}
 
 POP AX
 MOV BX, y2
 MUL BX
 MOV CX, x2
 ADD AX, CX
 MOV SI, AX {DS:SI BufferFrom}
 
 MOV BX, y3
 MOV DX, y2
 SUB BX, DX {BX=vyska}
 INC BX
 
@cyklus2:
 MOV DX, x3
 MOV CX, x2
 SUB DX, CX {DX=delka}
 INC DX
 SHR DX, 1
 
 MOV CX, DX
@cyklus1:
 PUSH BX
 XOR BX, BX
 LODSW
 CMP AX, BX
 JE @je_nulaW
 JNE @neni_nulaW
 
@je_nulaW:
 INC DI
 INC DI
 JMP @konec
 
@neni_nulaW:
 CMP AL, BL
 JE @prvnibajt
 CMP AH, BL
 JE @druhybajt
 JMP @oba2bajty
 
@prvnibajt:
 INC DI
 CMP AH, BL
 JE @equal1
 JMP @equal2
@equal1:
 INC DI
 JMP @konec
@equal2:
 DEC SI
 MOVSB
 JMP @konec
 
@druhybajt:
 DEC SI
 DEC SI
 MOVSB
 INC DI
 INC SI
 JMP @konec
 
@oba2bajty:
 DEC SI
 DEC SI
 MOVSW
 
@konec:
 POP BX
 LOOP @cyklus1
 MOV CX, BX
 SHL DX, 1
 SUB DI, DX
 ADD DI, 320
 SUB SI, DX
 ADD SI, 320
 SHR DX, 1
 DEC BX
 LOOP @cyklus2
 JMP @final
 
@odd:
 MOV AX, BufferTo
 MOV ES, AX
 MOV AX, BufferFrom
 MOV DS, AX
 
 XOR AX, AX
 INC AX
 SHL AX, 8
 XOR CX, CX
 INC CX
 SHL CX, 6
 ADD AX, CX {AX=320}
 PUSH AX
 
 MOV BX, y1
 MUL BX
 MOV CX, x1
 ADD AX, CX
 MOV DI, AX {ES:DI BufferTo}
 MOV DX, x3
 MOV CX, x2
 SUB DX, CX {DX=delka}
 ADD DI, DX
 
 POP AX
 MOV BX, y2
 MUL BX
 MOV CX, x2
 ADD AX, CX
 MOV SI, AX {DS:SI BufferFrom}
 MOV DX, x3
 MOV CX, x2
 SUB DX, CX {DX=delka}
 ADD SI, DX
 
 MOV CX, y3
 MOV DX, y2
 SUB CX, DX {CX=vyska}
 INC CX
 
 XOR BL, BL
@cyklus3:
 LODSB {DS:SI -> AL}
 CMP AL, BL
 JE @je_nulaB
 JNE @neni_nulaB
 
@je_nulaB:
 DEC SI
 ADD SI, 320
 ADD DI, 320
 JMP @konec_nulaB
 
@neni_nulaB:
 STOSB
 DEC SI
 ADD SI, 320
 DEC DI
 ADD DI, 320
 
@konec_nulaB:
 LOOP @cyklus3
 
 JMP @even
 
@final:
 POP DS
End;
 
 
Procedure FlipPage(BufferFrom,BufferTo: Word); external;
 
 
Procedure ClearPage(Buffer:Word); external;
 
 
Procedure InitTexter(Barva:Byte);
Var Offset,I,A: Word;
Begin
 GetMem(BufferC,1435); BufferSegC:=Seg(BufferC^); {205=delka*7=vyska=1435B}
 For I:=0 to 1434 do mem[BufferSegC:I]:=0; {vymaz bufferu}
 GetMem(BufferC1,350); BufferSegC1:=Seg(BufferC1^); {50=delka*7=vyska=350B}
 For I:=0 to 349 do mem[BufferSegC1:I]:=0; {vymaz bufferu C1 cifry}
 GetMem(BufferC2,280); BufferSegC2:=Seg(BufferC2^); {40=delka*7=vyska=280B}
 For I:=0 to 279 do mem[BufferSegC2:I]:=0; {vymaz bufferu C2 small cifry}
 GetMem(BufferC3,1056); BufferSegC3:=Seg(BufferC3^); {40=delka*7=vyska=280B}
 For I:=0 to 1055 do mem[BufferSegC3:I]:=0; {vymaz bufferu C3 small znaky}
 
 TexterColor:=Barva;
 For I:=0 to 204 do
 Begin
  Dec2Bin(Znaky[I]);
  For A:=7 downto 0 do
  If b[A]=1 then mem[BufferSegC:205*(7-A)+I]:=TexterColor;
 End;
 
 For I:=0 to 49 do
 Begin
  Dec2Bin(Cifry[I]);
  For A:=7 downto 0 do
  If b[A]=1 then mem[BufferSegC1:50*(7-A)+I]:=TexterColor;
 End;
 
 For I:=0 to 39 do
 Begin
  Dec2Bin(SmallCifry[I]);
  For A:=7 downto 0 do
  If b[A]=1 then mem[BufferSegC2:40*(7-A)+I]:=TexterColor;
 End;
 
 For I:=0 to 131 do
 Begin
  Dec2Bin(SmallZnaky[I]);
  For A:=7 downto 0 do
  If b[A]=1 then mem[BufferSegC3:132*(7-A)+I]:=TexterColor;
 End;
End;
 
 
Procedure ShutdownTexter;
Begin
 FreeMem(BufferC,1435);
 FreeMem(BufferC1,350);
 FreeMem(BufferC2,280);
 FreeMem(BufferC3,1056);
End;
 
 
Procedure ChangeTexterColor(Barva:Byte);
Var I: Word;
Begin
 For I:=0 to 1434 do If mem[BufferSegC:I]<>0 then mem[BufferSegC:I]:=Barva;
 For I:=0 to 349 do If mem[BufferSegC1:I]<>0 then mem[BufferSegC1:I]:=Barva;
 For I:=0 to 279 do If mem[BufferSegC2:I]<>0 then mem[BufferSegC2:I]:=Barva;
 For I:=0 to 1055 do If mem[BufferSegC3:I]<>0 then mem[BufferSegC3:I]:=Barva;
End;
 
 
Procedure WriteTexterSprite1(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo:Word); Assembler;
Asm
 PUSH DS
 MOV AX, BufferTo
 MOV ES, AX
 MOV AX, BufferSegC
 MOV DS, AX
 
 XOR AX, AX
 INC AX
 SHL AX, 8
 XOR CX, CX
 INC CX
 SHL CX, 6
 ADD AX, CX {AX=320}
 
 MOV BX, y1
 MUL BX
 MOV CX, x1
 ADD AX, CX
 MOV DI, AX {ES:DI BufferTo}
 
 MOV AX, 205
 MOV BX, y2
 MUL BX
 MOV CX, x2
 ADD AX, CX
 MOV SI, AX {DS:SI BufferFrom}
 
 MOV BX, y3
 MOV DX, y2
 SUB BX, DX {BX=vyska}
 INC BX
 
@cyklus2:
 MOV DX, x3
 MOV CX, x2
 SUB DX, CX {DX=delka}
 INC DX
 
 MOV CX, DX
@cyklus1:
 PUSH BX
 XOR BL, BL
 LODSB
 CMP AL, BL
 JE @je_nula
 
 DEC SI
 MOVSB
 JMP @konec
 
@je_nula:
 INC DI
 
@konec:
 POP BX
 LOOP @cyklus1
 MOV CX, BX
 SUB DI, DX
 ADD DI, 320
 SUB SI, DX
 ADD SI, 205
 DEC BX
 LOOP @cyklus2
 
 POP DS
End;
 
 
Procedure WriteTexterSprite2(x1,y1,x2,y2,x3,y3,BufferTo:Word); Assembler;
Asm
 PUSH DS
 MOV AX, BufferTo
 MOV ES, AX
 MOV AX, BufferSegC3
 MOV DS, AX
 
 XOR AX, AX
 INC AX
 SHL AX, 8
 XOR CX, CX
 INC CX
 SHL CX, 6
 ADD AX, CX {AX=320}
 
 MOV BX, y1
 MUL BX
 MOV CX, x1
 ADD AX, CX
 MOV DI, AX {ES:DI BufferTo}
 
 MOV AX, 132
 MOV BX, y2
 MUL BX
 MOV CX, x2
 ADD AX, CX
 MOV SI, AX {DS:SI BufferFrom}
 
 MOV BX, y3
 MOV DX, y2
 SUB BX, DX {BX=vyska}
 INC BX
 
@cyklus2:
 MOV DX, x3
 MOV CX, x2
 SUB DX, CX {DX=delka}
 INC DX
 
 MOV CX, DX
@cyklus1:
 PUSH BX
 XOR BL, BL
 LODSB
 CMP AL, BL
 JE @je_nula
 
 DEC SI
 MOVSB
 JMP @konec
 
@je_nula:
 INC DI
 
@konec:
 POP BX
 LOOP @cyklus1
 MOV CX, BX
 SUB DI, DX
 ADD DI, 320
 SUB SI, DX
 ADD SI, 132
 DEC BX
 LOOP @cyklus2
 
 POP DS
End;
 
 
Procedure WriteCifra(x,y:Word;Cislo:Byte;BufferTo:Word);
Var xa,ya,Offset:Word;
Begin
  For ya:=0 to 6 do
  Begin
   For xa:=0 to 4 do
   Begin
    Offset:=ya*50+((Cislo*5)+xa);
    If mem[BufferSegC1:Offset]>0 then
     mem[BufferTo:(y+ya)*320+(x+xa)]:=TexterColor;
   End;
  End;
End;
 
 
Procedure WriteSmallCifra(x,y:Word;Cislo:Byte;BufferTo:Word);
Var xa,ya,Offset:Word;
Begin
  For ya:=0 to 4 do
  Begin
   For xa:=0 to 3 do
   Begin
    Offset:=ya*40+((Cislo*4)+xa);
    If mem[BufferSegC2:Offset]>0 then
     mem[BufferTo:(y+ya)*320+(x+xa)]:=TexterColor;
   End;
  End;
End;
 
 
Procedure WriteZnak(X,Y:Word;Znak:Char;BufferTo:Word);
Var Ordinal: Byte;
Begin
 Ordinal:=Ord(Znak);
 
 If Ordinal in [48..57] then {znaky 0..9}
 WriteCifra(X,Y+1,Ordinal-48,BufferTo);
 
 If Ordinal in [65..90] then {znaky A..Z}
 WriteTexterSprite1(X,Y+1,(Ordinal-65)*5,0,(Ordinal-65)*5+4,6,BufferTo);
 
 Case Ordinal of {ostatni znaky}
 
{+} 43: WriteTexterSprite1(X,Y+1,130,0,134,6,BufferTo);
{-} 45: WriteTexterSprite1(X,Y+1,135,0,139,6,BufferTo);
{*} 42: WriteTexterSprite1(X,Y+1,140,0,142,6,BufferTo);
{/} 47: WriteTexterSprite1(X,Y,143,0,149,6,BufferTo);
{:} 58: WriteTexterSprite1(X,Y+1,150,0,154,6,BufferTo);
{.} 46: WriteTexterSprite1(X,Y+1,155,0,155,6,BufferTo);
{,} 44: WriteTexterSprite1(X,Y+2,160,0,160,6,BufferTo);
{=} 61: WriteTexterSprite1(X,Y+1,165,0,169,6,BufferTo);
{?} 63: WriteTexterSprite1(X,Y+1,170,0,174,6,BufferTo);
{%} 37: WriteTexterSprite1(X,Y+1,175,0,179,6,BufferTo);
{!} 33: WriteTexterSprite1(X,Y+1,180,0,180,6,BufferTo);
{(} 40: WriteTexterSprite1(X,Y+1,185,0,189,6,BufferTo);
{)} 41: WriteTexterSprite1(X,Y+1,190,0,194,6,BufferTo);
{>} 62: WriteTexterSprite1(X,Y+1,195,0,199,6,BufferTo);
{<} 60: WriteTexterSprite1(X,Y+1,200,0,204,6,BufferTo);
 
{a} 97: WriteTexterSprite2(X,Y,0,0,5,7,BufferTo);
{b} 98: WriteTexterSprite2(X,Y,6,0,10,7,BufferTo);
{c} 99: WriteTexterSprite2(X,Y,11,0,15,7,BufferTo);
{d} 100: WriteTexterSprite2(X,Y,16,0,20,7,BufferTo);
{e} 101: WriteTexterSprite2(X,Y,21,0,25,7,BufferTo);
{f} 102: WriteTexterSprite2(X,Y,26,0,30,7,BufferTo);
{g} 103: WriteTexterSprite2(X,Y+2,31,0,35,7,BufferTo);
{h} 104: WriteTexterSprite2(X,Y,36,0,40,7,BufferTo);
{i} 105: WriteTexterSprite2(X,Y,41,0,43,7,BufferTo);
{j} 106: WriteTexterSprite2(X,Y+2,44,0,46,7,BufferTo);
{k} 107: WriteTexterSprite2(X,Y,47,0,50,7,BufferTo);
{l} 108: WriteTexterSprite2(X,Y,51,0,53,7,BufferTo);
{m} 109: WriteTexterSprite2(X,Y,54,0,59,7,BufferTo);
{n} 110: WriteTexterSprite2(X,Y,60,0,64,7,BufferTo);
{o} 111: WriteTexterSprite2(X,Y,65,0,69,7,BufferTo);
{p} 112: WriteTexterSprite2(X,Y+2,70,0,75,7,BufferTo);
{q} 113: WriteTexterSprite2(X,Y+2,76,0,81,7,BufferTo);
{r} 114: WriteTexterSprite2(X,Y,82,0,86,7,BufferTo);
{s} 115: WriteTexterSprite2(X,Y,87,0,91,7,BufferTo);
{t} 116: WriteTexterSprite2(X,Y,92,0,95,7,BufferTo);
{u} 117: WriteTexterSprite2(X,Y,96,0,101,7,BufferTo);
{v} 118: WriteTexterSprite2(X,Y,102,0,106,7,BufferTo);
{w} 119: WriteTexterSprite2(X,Y,107,0,113,7,BufferTo);
{x} 120: WriteTexterSprite2(X,Y,114,0,118,7,BufferTo);
{y} 121: WriteTexterSprite2(X,Y+2,119,0,123,7,BufferTo);
{z} 122: WriteTexterSprite2(X,Y,124,0,128,7,BufferTo);
{ } 160: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,0,0,5,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+3,Y,130,2,131,3,BufferTo); End;
{Ÿ} 159: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,11,0,15,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y,129,2,131,3,BufferTo); End;
{+} 212: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,16,0,20,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{‚} 130: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,21,0,25,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y,130,2,131,3,BufferTo); End;
{+} 216: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,21,0,25,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y,129,2,131,3,BufferTo); End;
{Ą} 161: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,41,0,43,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y+1,130,2,131,3,BufferTo); End;
{s} 229: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,60,0,64,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y,129,2,131,3,BufferTo); End;
{˘} 162: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,65,0,69,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y,130,2,131,3,BufferTo); End;
{ý} 253: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,82,0,86,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y,129,2,131,3,BufferTo); End;
{t} 231: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,87,0,91,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y,129,2,131,3,BufferTo); End;
{œ} 156: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,92,0,95,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{Ł} 163: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,96,0,101,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+3,Y,130,2,131,3,BufferTo); End;
{…} 133: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,96,0,101,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-1,129,1,131,3,BufferTo); End;
{8} 236: Begin WriteTexterSprite2(X,Y+2,119,0,123,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y,130,2,131,3,BufferTo); End;
{§} 167: Begin WriteTexterSprite2(X,Y,124,0,128,7,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y,129,2,131,3,BufferTo); End;
 
{Ý} 181: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,0,0,4,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y-2,130,2,131,3,BufferTo); End;
{Ź} 172: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,10,0,14,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{-} 210: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,15,0,19,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{} 144: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,20,0,24,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y-2,130,2,131,3,BufferTo); End;
{+} 183: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,20,0,24,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{+} 214: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,40,0,44,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,130,2,131,3,BufferTo); End;
{+} 213: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,65,0,69,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{a} 224: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,70,0,74,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y-2,130,2,131,3,BufferTo); End;
{n} 252: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,85,0,89,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{ć} 230: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,90,0,94,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{›} 155: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,95,0,99,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
{T} 233: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,100,0,104,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y-2,130,2,131,3,BufferTo); End;
{Ý} 222: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,100,0,104,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-3,129,1,131,3,BufferTo); End;
{f} 237: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,120,0,124,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+2,Y-2,130,2,131,3,BufferTo); End;
{Ś} 166: Begin WriteTexterSprite1(X,Y+1,125,0,129,6,BufferTo); WriteTexterSprite2(X+1,Y-2,129,2,131,3,BufferTo); End;
 End; {Case End}
 
End;
 
 
Procedure WriteText(X,Y:Word;retezec:string;BufferTo:Word);
Var I: Word;
  posuv:Byte;
  Ordinal: Byte;
Begin
 posuv:=6; {default}
 For I:=1 to Length(retezec) do
 Begin
  Ordinal:=Ord(retezec[I]);
  Case Ordinal of {znaky o jine delce nez 5 ... nastavit jiny posuv}
{+} 214: posuv:=4;
{I} 73: posuv:=4;
{*} 42: posuv:=4;
{/} 47: posuv:=8;
{a} 97: posuv:=7;
{i} 105: posuv:=4;
{j} 106: posuv:=4;
{k} 107: posuv:=5;
{l} 108: posuv:=4;
{m} 109: posuv:=7;
{p} 112: posuv:=7;
{q} 113: posuv:=7;
{t} 116: posuv:=5;
{u} 117: posuv:=7;
{w} 119: posuv:=8;
{ } 160: posuv:=7;
{Ą} 161: posuv:=4;
{Ł} 163: posuv:=7;
{…} 133: posuv:=7;
{œ} 156: posuv:=5;
  End; {Case End}
  WriteZnak(X,Y,retezec[I],BufferTo);
  Inc(X,posuv);
  posuv:=6; {default}
 End;
End;
 
 
Procedure WriteNumber(x,y:Word;Cislo:Longint;Small:Boolean;BufferTo:Word);
Var MZbytek,MRozdil,delitel: Longint;
  Zapisovat:Boolean;
  posuv,pocet:Byte;
Begin
 posuv:=0;
 Zapisovat:=False;
 delitel:=1000000;
 For pocet:=0 to 6 do
 Begin
  If delitel>0 then
  Begin
   MRozdil:=Cislo div delitel;
   MZbytek:=Cislo mod delitel;
  End else
  Begin
   MRozdil:=0;
   MZbytek:=0;
  End;
  If MRozdil>0 then Zapisovat:=True;
  If Zapisovat=True then
  If Small=False then
           Begin
            WriteCifra(x+posuv,y,MRozdil,BufferTo);
            Inc(posuv,6);
           End
          else
           Begin
            WriteSmallCifra(x+posuv,y,MRozdil,BufferTo);
            Inc(posuv,5);
           End;
  Cislo:=MZbytek;
  If delitel>0 then delitel:=delitel div 10;
 End;
 If (Zapisovat=False) And (MRozdil=0) then
 If Small=False then WriteCifra(x+posuv,y,MRozdil,BufferTo)
         else WriteSmallCifra(x+posuv,y,MRozdil,BufferTo);
End;
 
 
{SECTION MAP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure RLEDekompresMap;
Var
 WritedBA: Byte; {znak A}
 WritedBB: Byte; {je-li komprese tak stejny jako znak A}
 WritedBC: Byte; {pocet kolikrat tam je znak A }
 I,A,posun: Word;
Begin
 I:=0; posun:=0;
 While not (posun=Map.DelkaRLE) do
 Begin
 
  WritedBA:=mem[Map.MapBufferRLE:posun];   {nacteme A}
  Inc(posun);
  If posun=Map.DelkaRLE then        {je-li konec zapsat a BREAK}
  Begin
   mem[Map.MapBuffer:I]:=WritedBA;
   Break;
  End;
 
  WritedBB:=mem[Map.MapBufferRLE:posun];   {nacteme B}
  Inc(posun);
 
  If posun=Map.DelkaRLE then     {je-li konec zapsat a BREAK}
  Begin
   mem[Map.MapBuffer:I]:=WritedBA;
   mem[Map.MapBuffer:I+1]:=WritedBB;
   Break;
  End;
 
  If WritedBA=WritedBB then {jsou-li dva stejne tzn. nasleduje pocet}
  Begin
   WritedBC:=mem[Map.MapBufferRLE:posun]; {muzeme nacist pocet}
   Inc(posun);
   For A:=1 to WritedBC do
   Begin
    mem[Map.MapBuffer:I]:=WritedBA; {zapisujeme WritedBC krat}
    Inc(I);
   End;
  End else {jsou dva ruzne}
  Begin
   mem[Map.MapBuffer:I]:=WritedBA;  {zapisme jeden a navrat nahoru}
   Inc(I);
   Dec(posun);     {posuneme index o jednu nazpet}
  End;
 
 End; {While End}
End;
 
 
Procedure LoadMapFile(soubor: string; pozice: Longint);
Var
 F: File;
 I: Word;
Begin
 Assign(F,soubor);
 Reset(F,1);
 Seek(F,pozice);
 BlockRead(F,Map.DelkaRLE,2);
 For I:=0 to Map.DelkaRLE do BlockRead(F,mem[Map.MapBufferRLE:I],1);
 Close(F);
 RLEDekompresMap;
End;
 
 
Procedure SetMapByte(MapOffset:Word; bajt:Byte); Assembler;
Asm
 MOV AX, Map.MapBuffer
 MOV ES, AX
 
 MOV DI, MapOffset
 XOR AX, AX
 MOV AL, bajt
 STOSB
End;
 
 
Function GetMapByte(MapOffset: Word): Byte; Assembler;
Asm
 PUSH DS
 MOV SI, Map.MapBuffer
 MOV DS, SI
 
 MOV SI, MapOffset
 LODSB             {AL:=DS:SI}
 POP DS
End;
 
 
{SECTION KEYBOARD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
{$F+}
Procedure KeyboardHandler(Flags, CS, IP, AX, BX, CX, DX,SI, DI, DS, ES, BP: Word); Interrupt;
Begin
 PresseDKey:=Port[$60];
 If PresseDKey<128 then Key[PresseDKey]:=True;
 If PresseDKey>128 then Key[PresseDKey-128]:=False;
 Port[$20]:=$20;
End;
{$F-}
 
 
Procedure InitKeyboard;
Begin
 GetIntVec(9, @BIOSKeyboardHandler);
 SetIntVec(9, Addr(KeyboardHandler));
End;
 
 
Procedure ShutdownKeyboard;
Begin
 SetIntVec(9, @BIOSKeyboardHandler);
End;
 
 
{SECTION XMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Function DetekujXms: Word;
{ Vrati 0, pokud je ovladac XMS nainstalovany.}
{ zmeni global. prom. xmsAdr, xmsVersion, ovlXmsVersion a hmaDetect}
Var vrat:word;
Begin
 asm
  mov vrat,1  { predpokladame chybu }
  mov ax,4300h { sluzba 4300h - XMS, zjisti pritomnost XMS}
  int 2Fh    { multiplexni preruseni (preruseni nainstalovanych ovladacu)}
  cmp al,80h  { (pokud mame v al 80h je XMS) }
  jnz @konec  { ...XMS neni, tak skocime na konec... }
  mov vrat,0  { XMS je!!! }
  mov ax,4310h { sluzba 4310h, vrat adresu obsluzneho programu }
  int 2Fh
  mov word ptr [xmsadr],bx  { do xmsAdr si dame adresu kde mame ovladac }
  mov word ptr [xmsadr+2],es
 
  mov ah,00h       {vrat stav XMS}
  call [xmsadr]
  mov [xmsVersion],ax  { verze xms v BCD }
  mov [ovlXmsVersion],bx { verze ovladace. Opet v BCD }
  mov [hmaDetect],dx   { true/false }
 
  @konec:
 End;
 DetekujXms:=vrat;
End;
 
 
Procedure GetSizeXms(var celkemXMS,blokXMS: Word);
{ V celkem vraci celkovou (volnou?) velikost Xms a v blok kolik si maximalne muzeme alokovat pro 1 blok. }
{ Vetsinou jsou obe velikosti shodne. }
Var celkem,blok:word;
Begin
 asm
  mov ah,08h {zjisti velikost XMS}
  call [xmsadr]
  mov [xmsChyba],bl  { chyba? }
  mov [celkem],dx
  mov [blok],dx
 end;
 celkemXMS:=celkem;
 blokXMS:=blok;
End;
 
 
Function AlokujXms(kolik: Word): Word;
{ Kolik je v Kb. Vraci handle (rukojet) alokovaneho bloku. }
Var vrat:word;
Begin
 Asm
  mov ah,09h     {alokuj XMS}
  mov dx,[kolik]
  call [xmsadr]
  mov [vrat],dx
  mov [xmsChyba],bl  { chyba? }
 End;
 AlokujXms:=vrat;
End;
 
 
Procedure UvolniXms(handle: Word);
{ Vsechny bloky, ktere jsme si alokovali bychom meli uvolnit. }
{ Jinak budou az do restartu systemu nepouzitelne pro jine aplikace. }
Begin
 Asm
  mov ah,0ah
  mov dx,[handle]
  call [xmsadr]
  mov [xmsChyba],bl  { chyba? }
 End;
End;
 
 
Procedure MoveToXMS(Handle: Word; XMSOffset: LongInt; Var Source; BlockLength: LongInt);
Var
 ParamBlock: XMSParamBlock;
 XSeg,PSeg,POfs: Word;
Begin
 XMSchyba:=0;
 With ParamBlock Do
  Begin
   Length:=BlockLength;
   SHandle:=0;
   SOffset[1]:=Ofs(Source);
   SOffset[2]:=Seg(Source);
   DHandle:=Handle;
   DOffset[1]:=Word(XMSOffset AND $FFFF);
   DOffset[2]:=Word(XMSOffset SHR 16);
  End;
 PSeg:=Seg(ParamBlock);
 POfs:=Ofs(ParamBlock);
 XSeg:=Seg(XMSAdr);
 Asm
  Push DS
  Mov AH,0Bh
  Mov SI,POfs
  Mov BX,XSeg
  Mov ES,BX
  Mov BX,PSeg
  Mov DS,BX
  Call [ES:XMSAdr]
  Or  AX,AX
  Jne @@1
  Mov XMSChyba,BL
@@1:
  Pop DS
 End;
End;
 
 
Procedure MoveFromXMS(Handle: Word; XMSOffset: LongInt; Var Dest; BlockLength: LongInt);
Var
 ParamBlock: XMSParamBlock;
 XSeg,PSeg,POfs: Word;
Begin
 XMSChyba:=0;
 With ParamBlock Do
  Begin
   Length:=BlockLength;
   SHandle:=Handle;
   SOffset[1]:=Word(XMSOffset AND $FFFF);
   SOffset[2]:=Word(XMSOffset SHR 16);
   DHandle:=0;
   DOffset[1]:=Ofs(Dest);
   DOffset[2]:=Seg(Dest);
  End;
 PSeg:=Seg(ParamBlock);
 POfs:=Ofs(ParamBlock);
 XSeg:=Seg(XMSAdr);
 Asm
  Push DS
  Mov AH,0Bh
  Mov SI,POfs
  Mov BX,XSeg;
  Mov ES,BX
  Mov BX,PSeg
  Mov DS,BX
  Call [ES:XMSAdr]
  Or  AX,AX
  Jne @@1
  Mov XMSChyba,BL
@@1:
  Pop DS
 End;
End;
 
 
{SECTION TIMER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure Wait(ms: Word);
Begin
 delaycounter:=0;
 waiting:=True;
 While delaycounter<ms*8 do Begin End;
 waiting:=False;
 delaycounter:=0;
End;
 
 
Procedure Sound(Hertz: Word); Assembler;
Asm
 MOV  BX,SP
 MOV  BX,&Hertz
 MOV  AX,34DDh
 MOV  DX,0012h
 CMP  DX,BX
 JNB  @J1
 DIV  BX
 MOV  BX,AX
 IN   AL,61h
 TEST  AL,03h
 JNZ  @J2
 OR   AL,03h
 OUT  61h,AL
 MOV  AL,-4Ah
 OUT  43h,AL
@J2:
 MOV  AL,BL
 OUT  42h,AL
 MOV  AL,BH
 OUT  42h,AL
@J1:
End;
 
 
Procedure Silence; Assembler;
Asm
 IN   AL,61h
 AND  AL,0FCh
 OUT  61h,AL
End;
 
 
Procedure Stopky_Start;
Begin
 stopky:=0;
 StopkyTics:=0;
 StopkyActive:=True;
End;
 
 
Procedure Stopky_Stop;
Begin
 StopkyActive:=False;
End;
 
 
Function Stopky_GetNumber: LongInt;
Begin
 Stopky_GetNumber:=StopkyTics;
End;
 
 
Procedure ClearSPBuffer;
Var I: Word;
Begin
 Inline($FA); {CLI}
 For I:=0 to 32767 do mem[SPBufferSeg:I]:=0;
 Inline($FB); {STI}
End;
 
 
Procedure TimerHandler; Interrupt;
Begin
 {zpozdovac}
 If waiting=True then Inc(delaycounter); {je prave jedna milisekunda}
 
 {prehravani rawu}
 If RawHraje then
 Begin
  vzorek:=mem[SPBufferSeg:OffsetSpeakeru];
 
  Asm
   mov al,vzorek
   shr al,6
   and al,2
   out 61h,al
   in al,40h
   xchg al,ah
   in al,40h
   xchg al,ah
   mov dx,ax
  End;
 
  Inc(Sample[PrehravanyZvuk].Pocitadlo);
  If Sample[PrehravanyZvuk].Pocitadlo=Sample[PrehravanyZvuk].Delka then
  Begin RawHraje:=False; ClearSPBuffer; End;
  If OffsetSpeakeru<32768 then Inc(OffsetSpeakeru) else OffsetSpeakeru:=0;
 End;
 
 {prehravani zvuku}
 If player=80 then If PrehravatZvuk=True then
 Begin
  If memW[SoundDataSeg:memW[ZvukTabSeg:CisloZvuku*4]*2+PosuvZ*2]>0
  then Sound(memW[SoundDataSeg:memW[ZvukTabSeg:CisloZvuku*4]*2+PosuvZ*2])
  else Sound(10); {Silence;}
  Inc(PosuvZ);
  If PosuvZ>memW[ZvukTabSeg:CisloZvuku*4+2] then {prehrali jsme celou delku zvuku}
  Begin
   PrehravatZvuk:=False;
   PosuvZ:=0;
   Silence;
  End
 End;
 
 {helper pro vypocet fps kazde 2 sekundy}
 If player=80 then {je setina vteriny ?}
 Begin
  If fps_helper<200 then Inc(fps_helper) else fps_helper:=0;
 End;
 
 {stopky}
 If StopkyActive=True then
 Begin
  If stopky<7
  then Begin
      Inc(stopky);
     End
  else Begin
     stopky:=0;
     Inc(StopkyTics);
     End;
 End;
 
 {If Player=80 then: je prave jedna setina vteriny}
 If player<80 then Inc(player)
        else player:=0;
 
 {volat BIOS obsluhu preruseni ?}
 clock_ticks:=clock_ticks+counter;
 If clock_ticks>=$10000 then
 Begin
  clock_ticks:=clock_ticks-$10000;
  asm pushf end;
  BIOSTimerHandler;
 End
 else Port[$20]:=$20; {konec preruseni}
End;
 
 
Procedure InitTimer;
Var I: Word;
Begin
 fps_helper:=0;
 clock_ticks:=0;
 counter:=$1234DD div 8000;
 GetIntVec(8,@BIOSTimerHandler);
 SetIntVec(8,Addr(TimerHandler));
 Port[$43]:=$34;
 Port[$40]:=counter mod 256;
 Port[$40]:=counter div 256;
 PrehravatZvuk:=False;
 
 GetMem(SoundDataP,4000); SoundDataSeg:=Seg(SoundDataP^);
 GetMem(ZvukTabP,208); ZvukTabSeg:=Seg(ZvukTabP^);
 GetMem(SPBuffer,32768); SPBufferSeg:=Seg(SPBuffer^);
 GetMem(XMSTransfer,32768); XMSTransferSeg:=Seg(XMSTransfer^);
 
 For I:=0 to 3999 do mem[SoundDataSeg:I]:=0;   {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 207 do mem[ZvukTabSeg:I]:=0;    {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 4207 do mem[RLEKompressedSeg:I]:=0; {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 4207 do mem[RLESeg:I]:=0;      {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 32767 do mem[SPBufferSeg:I]:=0;   {speaker buffer}
 For I:=0 to 32767 do mem[XMSTransferSeg:I]:=0; {XMS transfer buffer}
 
 If DetekujXMS=0 then GetSizeXMS(XMSCelkemPotreba,XMSBlokPotreba);
 If XMSCelkemPotreba>32 then If XMSBlokPotreba>32 then else
 Begin WriteLN('XMS ERROR'); End;
End;
 
 
Procedure ShutdownAllXMSBuffers;
Var I: Byte;
Begin
 If PocetRawu>0 then
 For I:=0 to PocetRawu do
 UvolniXMS(Sample[I].Handle);
End;
 
 
Procedure ShutdownTimer;
Begin
 Port[$43]:=$34;
 Port[$40]:=0;
 Port[$40]:=0;
 SetIntVec(8, @BIOSTimerHandler);
 PrehravatZvuk:=False;
 FreeMem(SoundDataP,4000);
 FreeMem(ZvukTabP,208);
 FreeMem(SPBuffer,32768);
 FreeMem(XMSTransfer,32768);
 ShutdownAllXMSBuffers;
End;
 
 
Procedure MovArrayTo2; {RLE => SoundData a ZvukTab}
Var I,A: Word;
Begin
 A:=0;
 For I:=0 to 1999 do
 Begin
  memW[SoundDataSeg:I*2]:=mem[RLESeg:A];
  memW[SoundDataSeg:I*2]:=(memW[SoundDataSeg:I*2] SHL 8) OR mem[RLESeg:A+1];
  Inc(A,2);
 End;
 For I:=0 to 99 do
 Begin
  memW[ZvukTabSeg:I*2]:=mem[RLESeg:A];
  memW[ZvukTabSeg:I*2]:=(memW[ZvukTabSeg:I*2] SHL 8) OR mem[RLESeg:A+1];
  Inc(A,2);
 End;
End;
 
 
Procedure LoadSNDFile(Filename:String;Pozice:LongInt);
Var I: Word;
  ReadByte: Byte;
Begin
 Assign(F,Filename);
 Reset(F,1);
 Seek(F,Pozice);
 BlockRead(F,RLEdelka,2);       {nacist delku}
 For I:=1 to RLEdelka do
 Begin
  BlockRead(F,ReadByte,1);
  mem[RLEKompressedSeg:I-1]:=ReadByte;
 End;
 RLEDekompress;          {RLEkompressed => RLE}
 MovArrayTo2;             {RLE => SoundData a ZvukTab}
 Close(F);
End;
 
 
Procedure LoadRAWFile(filename:String;Pozice:LongInt;N:Byte); {do 32KB}
Var F: File;
  ReadByte: Byte;
  I,Velikost: Word;
Begin
 Assign(F,filename);
 Reset(F,1);
 Seek(F,Pozice);
 BlockRead(F,Sample[N].Delka,4);
 For I:=0 to Sample[N].Delka-1 do
 Begin
  BlockRead(F,ReadByte,1);
  mem[XMSTransferSeg:I]:=ReadByte;
 End;
 Velikost:=(Sample[N].Delka div 1000)+1;
 Sample[N].Handle:=AlokujXMS(Velikost);
 MoveToXMS(Sample[N].Handle,0,mem[XMSTransferSeg:0],Sample[N].Delka);
 Close(F);
 Inc(PocetRawu);
End;
 
 
Procedure PlaySound(Sample:Byte);
Begin
 PrehravatZvuk:=True;    {sdelime handleru int8 ze chceme prehravat}
 CisloZvuku:=Sample;    {predame ktery zvuk se ma hrat}
 PosuvZ:=0;         {nastavime na zacatek zvuku}
 Silence;          {reproduktor -> TICHO}
End;
 
 
Procedure PlayRaw(Cislo:Byte);
Var I: Word;
Begin
 Inline($FA); {CLI}
 For I:=0 to 32767 do mem[SPBufferSeg:I]:=0;
 If Odd(Sample[Cislo].Delka)
 then MoveFromXMS(Sample[Cislo].Handle,0,mem[SPBufferSeg:0],Sample[Cislo].Delka-1)
 else MoveFromXMS(Sample[Cislo].Handle,0,mem[SPBufferSeg:0],Sample[Cislo].Delka);
 Sample[Cislo].Pocitadlo:=0;
 PrehravanyZvuk:=Cislo;
 OffsetSpeakeru:=0;
 RawHraje:=True;
 Inline($FB); {STI}
End;
 
 
Procedure StopPlay;
Begin
 RawHraje:=False;
 PrehravatZvuk:=False;
End;
 
 
Function FPS2s: Boolean;
Begin
 If fps_helper<100 then FPS2s:=False {false v prvni vterine}
          else FPS2s:=True; {true ve druhe vterine}
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Begin End.
 
{klavesy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}
{2} 1 {16} Q {30} A {45} X {1} Esc    {59} F1  {72} KeyPadUp
{3} 2 {17} W {31} S {46} C {15} TAB    {60} F2  {80} KeyPadDown
{4} 3 {18} E {32} D {47} V {28} Enter   {61} F3  {75} KeyPadleft
{5} 4 {19} R {33} F {48} B {14} BackSpace {62} F4  {77} KeyPadRight
{6} 5 {20} T {34} G {49} N {57} Space   {63} F5
{7} 6 {21} Y {35} H {50} M         {64} F6  {71} KeyPadHome
{8} 7 {22} U {36} J     {12} Minus   {65} F7  {79} KeyPadEnd
{9} 8 {23} I {37} K     {13} Plus    {66} F8  {73} KeyPadPgUp
{10} 9 {24} O {38} L     {53} Lomitko  {67} F9  {81} KeyPadPgDn
{11} 0 {25} P {44} Z     {55} Hvezdicka {68} F10 {82} KeyPadIns
                        {87} F11 {83} KeyPadDel
{26} HranataZavorka1  {58} CapsLock      {88} F12
{27} HranataZavorka2  {69} NumLock
{41} Semicolon     {70} ScrollLock   {29} LeftControl
{39} Strednik      {76} KeyPad5     {56} LeftAlt
{40} Uvozovka      {78} KeyPadPlus   {42} LeftShift
{51} Carka       {74} KeyPadMinus   {54} RightShift
{52} Tecka
{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}