Zadaňa Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stranky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktualna]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-242]

Poradze:201
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Subor_tr.pas
Subor exe: Subor_tr.exe
Mušiš mac: Num_tria.txt

Program vyčíta zo súboru num_tria.txt dĺžky strán trojuholníkov. Zistí či sa dajú zostrojiť a výsledok zapíše do súboru num_1.txt.Poradze:202
Program: Sucet.pas
Subor exe: Sucet.exe

Vypočíta súčet dvoch čísel.Poradze:203
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sucet2.pas
Subor exe: Sucet2.exe

Program spočíta párne čísla vo zvolenom intervale.Poradze:204
Program: Sucet_postupnosti.pas

Na vstupe sú číslice ukončené číslicou 0. Načítajte tieto číslice a vypočítajte ich súčet. Počet číslic bude menší ako 100.Poradze:205
Program: Sucin.pas
Subor exe: Sucin.exe

Zobrazí súčin čísel.Poradze:206
Program: Suckrat.pas
Subor exe: Suckrat.exe
Vyvojak: Suckrat.gif

Načíta N trojíc ľubovoľných čísel A,B,C z ktorých vypočíta súčet a súčin. Výsledky pre jednotlivé trojice tlačí v tvare tabuľky.Poradze:207
Zrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Sudalicha.pas
Subor exe: Sudalicha.exe

Rozhodne, zda je zadané číslo sudé nebo liché.Poradze:208
Program: Suma.pas
Subor exe: Suma.exe

Vypočíta sumu súčinov a[i]*b[n+1-i], pričom n je počet čísel.Poradze:209
Program: Superpum.pas
Subor exe: Superpum.exe

Spojí niekoľko súborov do jedného.Poradze:210
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Sustava.pas
Subor exe: Sustava.exe

Program na prevod čísel z dvojkovej do desiatkovej sústavy, alebo na prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy.


Stranky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktualna]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-242]