{ DATUM_SLOVOM.PAS Copyright (c) } { Na vstupe je dátum v tvare: dd mm rr (napr. 15 05 04). } { Program vypíšte tento dátum v tvare: dd mesiac RRRR (15 máj 2004) } { Pozn. } { Ak rr>10 tak rok je 19rr inak je rok 20rr } { či je dátum korektný netreba kontrolovať } { } { Datum:04.10.2008 http://www.trsek.com } program datum_slovom; uses crt; var dd,mm,rr:integer; begin clrscr; writeln('Zadaj den,mesiac a rok v tvare dd mm rr:'); read(dd,mm,rr); textcolor(4); write(dd, '.'); if mm=1 then write('jan.'); if mm=2 then write('feb.'); if mm=3 then write('mar.'); if mm=4 then write('apr.'); if mm=5 then write('maj.'); if mm=6 then write('jun.'); if mm=7 then write('jul.'); if mm=8 then write('aug.'); if mm=9 then write('sept.'); if mm=10 then write('okt.'); if mm=11 then write('nov.'); if mm=12 then write('dec.'); if rr>10 then write('19',rr) else write('200',rr); delay(800); readln; end.