Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Program: Postupnost.pas

Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50 a vypíšte ho na obrazovku 20 čísel do riadku. Čísla deliteľné 7 píše modrou farbou.
{ POSTUPNOST.PAS      Copyright (c)              }
{ Program naplni pole A císlami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50 a vypíšte }
{ ho na obrazovku 20 císel do riadku. Císla delitelné 7 píše modrou }
{ farbou.                              }
{                                  }
{ Datum:04.10.2008               http://www.trsek.com }
 
program postupnost;
uses crt;
type pole=array[1..100] of integer;
var a:pole;
  i,j:integer;
begin
clrscr;
 
for i:=1 to 50 do
 begin
 a[i*2-1]:=i;
 a[i*2]:=i;
 end;
 
 for i:=1 to 100 do
 begin
 if a[i] mod 7=0 then textcolor(9) else textcolor(15);
 write(a[i]:4);
 if i mod 20=0 then writeln;
 end;
 readln;
end.