{ NASOBEK.PAS Copyright (c) Pavel Patak } { Urci nejmensi spolecny nasobek dvou cisel rozlozenych } { na prvocinitele. } { } { Datum:28.10.2004 http://www.trsek.com } Program NajdiNasobek; Var a,b,I : Longint; Function Delitel(a,b:LongInt):LongInt; Begin if a > b then Dec(a,b) else Dec(b,a); if (b=0) or (a=0) then Delitel:=a or b else Delitel:=Delitel(a,b); End; Function Nasobek(a,b:LongInt):Longint; Begin Nasobek:= A div Delitel(a,b) * B; {Fakt plati, delitel deli a. Vztah je snad jasny} End; Begin Writeln('Zadej dve cisla :'); Readln(a,b); writeln('n(',a,',',b,') = ',Nasobek(a,b)); Readln; End.