Program zobrazí hviezdicu s definovaným počtom lúčov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Program: Hviezdica.pas
Soubor exe: Hviezdica.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Program zobrazí hviezdicu s definovaným počtom lúčov.
{ HVEZDICA.PAS                           }
{ Program zobrazi hviezdicu s definovanym poctom lucov.       }
{                                  }
{ Datum:17.06.2008               http://www.trsek.com }
 
program hvezdica;
uses graph;
var gd,gm,i:integer;
  pocet:integer;
 
procedure nacitanie;
 begin
 writeln('Zadajte pocet lucov (najmenej 4)');
 readln(pocet);
 end;
 
 procedure grafika;
 begin
 gd:=detect;
 initgraph(gd,gm,'');
 end;
 
 
procedure hvz;
begin
randomize;
pocet:=pocet div 4;
 for i:=0 to pocet do
 begin
 setcolor(random(20));
 line((getmaxx div pocet)*i,0,getmaxx div 2,getmaxy div 2);
 end;
 for i:=0 to pocet do
 begin
 setcolor(random(20));
 line((getmaxx div pocet)*i,getmaxy,getmaxx div 2,getmaxy div 2);
 end;
 for i:=0 to pocet do
 begin
 setcolor(random(20));
 line(0,(getmaxy div pocet)*i,getmaxx div 2,getmaxy div 2);
 end;
 for i:=0 to pocet do
 begin
 setcolor(random(20));
 line(getmaxx,(getmaxy div pocet)*i,getmaxx div 2,getmaxy div 2);
 end;
 end;
 
begin
nacitanie;
grafika;
 
cleardevice;
hvz;
 
readln;
 
closegraph;
readln;
end.