Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
{ PISMO.PAS                 Copyright (c) Ivan Rebo }
{ https://github.com/IRebo/utek/tree/master/old-199x-version    }
{                                  }
{ Author: Ivan Rebo                         }
{ Datum: 20.01.1995              http://www.trsek.com }
 
procedure pis(xx,yy:word;a:string);
label kon;
var e,f,g:longint;
znak:byte;
 
begin
 e:=(xx-1)*320+yy;
 for f:=1 to length(a) do
 begin
 znak:=ord(a[f]);
 case znak of
 ord('A'):
 begin
  for g:=0 to 4 do
  move(font^[1+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('B') :
 begin
  for g:=0 to 4 do
  move(font^[7+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('C') :
  begin for g:=0 to 4 do move(font^[13+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('D') :
  begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[19+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('E') :
  begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[25+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('F')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[31+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('G')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[37+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('H')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[43+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('I')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[50+g*320],mem[$a000:e+g*320],3);
  inc(e,4);
  goto kon;end;
 ord('J')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[55+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
ord('K')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[62+g*320],mem[$a000:e+g*320],4);
  inc(e,5);
  goto kon;end;
 ord('L')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[68+g*320],mem[$a000:e+g*320],4);
  inc(e,5);
  goto kon;end;
 ord('M')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[73+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('N')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[79+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('O')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[85+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('P')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[91+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('Q')
  : begin for g:=0 to 5 do
   move(font^[97+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('R')
  : begin for g:=0 to 4 do
   move(font^[103+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
  goto kon;end;
 ord('S') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[109+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('T') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[115+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('U') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[121+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('V') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[127+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('W')
 : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[133+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('X')
 : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[139+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('Y')
 : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[145+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('Z') : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[151+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('1') : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[157+g*320],mem[$a000:e+g*320],3);
 inc(e,3);
 goto kon;end;
 ord('2') : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[161+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
ord('3') : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[167+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('4') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[173+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('5') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[179+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('6') :
 begin
  for g:=0 to 4 do
  move(font^[185+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('7') :
 begin
  for g:=0 to 4 do
  move(font^[191+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('8') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[197+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('9') :
 begin
 for g:=0 to 4 do
  move(font^[203+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
 inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('0') : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[209+g*320],mem[$a000:e+g*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('’') : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1921+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('Ľ')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1927+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1933+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1939+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('‹')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1946+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],3);
  inc(e,4);
 goto kon;end;
 ord('•')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1951+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('—')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1957+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('Š')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1964+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],4);
  inc(e,5);
 goto kon;end;
 ord('œ')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1970+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],4);
  inc(e,5);
 goto kon;end;
 ord('›')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1975+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('€')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1981+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('…')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1987+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('')
 : begin for g:=0 to 6 do
  move(font^[1993+g*320],mem[$a000:e+g*320-2*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('~')
 : begin for g:=0 to 7 do
  move(font^[1679+g*320],mem[$a000:e+g*320-3*320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord('†')
 : begin for g:=0 to 7 do
  move(font^[1684+g*320],mem[$a000:e+g*320-3*320],6);
  inc(e,7);
 goto kon;end;
 ord('Ž')
 : begin for g:=0 to 7 do
  move(font^[1690+g*320],mem[$a000:e+g*320-3*320],6);
  inc(e,7);
 goto kon;end;
 ord('!')
 : begin for g:=0 to 5 do
  move(font^[4481+g*320],mem[$a000:e+g*320-320],1);
  inc(e,2);
 goto kon;end;
 ord('?')
 : begin for g:=0 to 5 do
  move(font^[4483+g*320],mem[$a000:e+g*320-320],5);
  inc(e,6);
 goto kon;end;
 ord(':')
 : begin for g:=0 to 5 do
  move(font^[4489+g*320],mem[$a000:e+g*320],1);
  inc(e,2);
 goto kon;end;
 ord(';')
 : begin for g:=0 to 5 do
  move(font^[4492+g*320],mem[$a000:e+g*320+320],2);
  inc(e,3);
 goto kon;end;
 ord('.')
 : begin for g:=0 to 4 do
  move(font^[4501+g*320],mem[$a000:e+g*320+320],1);
  inc(e,2);
 goto kon;end;
 ord(',')
 : begin for g:=0 to 5 do
  move(font^[4506+g*320],mem[$a000:e+g*320+320],3);
  inc(e,4);
 goto kon;end;
 ord('"')
 : begin for g:=0 to 5 do
  move(font^[4516+g*320],mem[$a000:e+g*320-320],7);
  inc(e,7);
 goto kon;end;
 ord(' ')
 : begin for g:=0 to 8 do
  move(font^[4601+g*320],mem[$a000:e+g*320-3*320],6);
 inc(e,6);
  end;
 end;
kon:
 end;
 for g:=0 to 8 do
 move(mem[$a000:188*320+9+g*320],obrazok^[188*320+10+g*320],{300}length(a)*6);
end;