Programy v Pascalu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuální]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-69]

Pořadí:1
1inca.pngProgram: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Soubor exe: 1inca.exe

Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
  • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
  • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
  • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov radPořadí:2
8smer.pngProgram: 8smer.pas
Soubor exe: 8smer.exe
Potřebné: Rutiny.pasTrsek.pasTajnicka.dat

Program reší tajenku osemsměrovky. Jako vstup mu slouží soubor Tajnicka.dat ve kterém je popsán formát tajenky, počet písmen rešení a samozrějmě slova, které se maj vyhledávat. Program neobsahuje editor tajenek.Pořadí:3
Program: Aritmet.pas
Soubor exe: Aritmet.tpu

Unit na výpočet jakéhokoliv aritmetického výrazu za pomocí rekurze podle stavby výrazu. Kromě aritmetických výrazů zná ješte sin, cos(), int(), abs() a sqrt().Pořadí:4
Program: Aritmeticky_vyraz.pas
Soubor exe: Aritmeticky_vyraz.exe

Vyhodnocení aritmetického výrazu soustavou procedur ve vztahu nepřímé rekurze podle formální gramatiky stavby výrazu.Pořadí:5
ascii.pngProgram: Ascii.pas
Soubor exe: Ascii.exe
Soubor ubuntu: Ascii

Zobrazí ASCII tabulku znakú 0-255. V časech programování pro DOS to byl velice úspěšný program.
Prěd svím spuštěním si zapamatuje podklad a pak ho vrátí zpět.Pořadí:6
auto.pngProgram: Auto.pas
Soubor exe: Auto.exe
Potřebné: Cisel.pasAuta.datSpz.cis

Program je určen pro evidenci aut ve firmě. Eviduje ŠPZ auta, spotrěbu, počet naježdených kilometrů, datum generální opravy. Program dokáže generovat grafy. Pro ukládaní dát používa štrukturu vytvorěnou za pomoci type.Pořadí:7
Program: Banka.pas
Soubor exe: Banka.exe
Potřebné: Bank.in

Klienti si v bance BVS zakládají účty, ukládají na ně peníze a provádějí výběry. Když nejsou spokojeni, tak si účet zruší. Co banka potřebuje?
Klienti jsou identifikováni pomocí unikátních šesticiferných čísel, která nezačínají 0.
V souboru bank.in jsou na každém řádku transakce z jednoho dne provozu banky oddělené znakem středník (za poslední operací na řádku je taky). Kódování jedné transakce je následující:
CISLO_UCTU:KOD:CASTKA;
kde:
CISLO_UCTU je šestimístné číslo, které jednoznačně identifikuje klienta.
nbsp;nbsp; KOD je velké písmeno, které určuje typ transakce. Možnosti jsou:
nbsp;nbsp; N .... založit nový účet (New)
nbsp;nbsp; Q....zrušit existující účet (Quit)
nbsp;nbsp; I .... zvýšit uloženou částku na daném účtu (Increase)
nbsp;nbsp; D....snížit uloženou částku na daném účtu (Decrease)

Program má za úkol provést zadané transakce pro všechny dny (řádky souboru bank.in). Do souboru bank.out má potom vypsat pro každý den hlášení o průběhu transakcí a výpis aktuálního stavu všech účtů. Výpis každého dne začíná řádkem:Pořadí:8
Program: Bar_graph.pas
Soubor exe: Bar_graph.exe

Náhodne generovaný bargraf použiteľný v pascale. V premenej count je počet stĺpcov, v poli value sú jednotlivé hodnoty.Pořadí:9
Program: Cedecko.pas
Soubor exe: Cedecko.exe

Program pro ovládaní CD-ROM. Zjistí počet CD-ROM, přidelené písmena, spustí/zastaví přehrávaní audio.Pořadí:10
Program: Chess_queen.pas
Soubor exe: Chess_queen.exe

Program rieši problém umiestnenia 8 dám na šachovnicu tak, aby sa vzájomne neohrozovali.


Stránky: [aktuální]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-69]