Výpočet predpätého spoja podľa ČSN 014216-65 v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu
tlakspoj.pngProgram: Tlakspoj.pas
Soubor exe: Tlakspoj.exe
Soubor ubuntu: Tlakspoj
Potřebné: Tabulky.pas

K tomu programu patrí rovnaký komentár ako ku Skrutka.pas. Vie vypočítavať predpäté spoje podľa ČSN 014216-65. Komu to nič nehovorí tak napríklad nahrejeme ozubené koleso a nasuniete na hriadeľ. Až vychladne, zmenší sa, a vytvorí nerozoberateľný spoj. No a koľko tento spoj vydrží v krute vie program vypočítať.
{ TABULKY.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Kniznica pre SKRUTKA.PAS a TLAKSPOJ.PAS blizsie informacie    }
{ v tychto suboroch. Data z STK 2 a Strojnickych tabuliek.     }
{                                  }
{ Datum:04.08.1992               http://www.trsek.com }
 
unit tabulky;
 
interface
 function obr90(lk,d,Da,m:integer):real;
 procedure obr107(da,db,dt:real;var c2a,c2b:real);
{       VYMENOVANE TABULKY V UNITE        }
   {Metricke zavity ,Vyber pre skrutky a matice
    STK str.151 CSN 01 4010 "MetrickeZavity"}
   {Pozadovana bezpecnost
    STK 2 str 90 "tab9"}
   {Predbezna volba priemeru skrutky
    STK 2 str.92 tab.11 "tab11"}
   {Mechanicke vlastnosti ocelovych skrutiek a matic
    STK 2 str.92  tab.10 "tab10"}
   {Smerne hodnoty sucinitela utahovania Ku
    STK 2 str.94 tab.13 "tab13"}
   {Maximalne dovolene sily predpatia a utahovacie momenty pre
    normalizovane skrutky
    STK 2  str. 96  tab.14 "tab14"}
   {Smerne hodnoty unavovej pevnosti skrutkovych spojov
    sigma a MPa
    STK 2 str.97 tab.15 "tab15"}
   {Smerne hodnoty dovoleneho tlaku Pd MPa pri stlaceni
    suciastok z r“zneho materialu
    STK 2 str.98 tab.16 "tab16"}
   {Diagram na urcenie siloveho pomeru @(fi)c
    STK 2 str.93  obr.88 "obr88"}
   {Stupne presnosti ozubenych kolies
    STT str.334 tab.1 "ktab1"}
   {Prevadzkovy sucinitel Ki
    STT str.335 tab.2 "ktab2"}
   {Sucinitele vnutornych dynamickych sil Kv
    STT str.335 tab.3 "ktab3"}
   {Casova pevnost materialov v ohybe ëfc a v dotyku ëhc
    STT str.336-337 tab.4 "ktab4"}
   {Pruzna poddajnost spojovanych casti c2
    STK 2  str.95 obr.90 "function obr90"}
   {Hodnoty konstant pruznosti C2a,C2b
    STK 2 str.112  obr.107}
   {Tolerancie ulozeni s presahom
    STT str. 122-128 "ulozenia"}
   {Tolerancie ulozeni s presahom u ulozeni H
    STT str. 128 "ulozeniah"}
 
const
 
   {Metricke zavity ,Vyber pre skrutky a matice
    STK str.151 CSN 01 4010 "MetrickeZavity"}
   MetrickeZavity:array[1..11,1..4] of real=
          ((4,3.545,3.141,7),(5,4.48,4.019,8),
           (6,5.35,4.773,10),(8,7.188,6.466,14),
           (10,9.026,8.16,17),(12,10.863,9.853,19),
           (14,12.701,11.546,22),(16,14.701,11.546,24),
           (20,18.376,16.933,30),(24,22.051,20.319,36),
           (30,27.727,25.706,46));
 
   {Pozadovana bezpecnost
   STK 2 str 90 "tab9"}
   tab9:array[1..2,1..9] of real=
      ((4,5,6,8,10,12,16,30,30),(2.2,1.9,1.7,1.5,1.4,1.3,1.2,1.2,1.2));
 
 
   {Predbezna volba priemeru skrutky
   STK 2 str.92 tab.11 "tab11"}
   tab11:array[1..12,1..10] of real=
     ((1.6,1,0.32,2.5,6,5,4,4,4,4),
      (2.5,1.6,0.5,4,8,6,5,5,4,4),
      (4,2.5,0.8,6.3,10,8,6,6,5,5),
      (6.3,4,1.25,10,12,10,8,8,6,5),
      (10,6.3,2,16,16,12,10,8,8,8),
      (16,10,3.15,25,20,16,12,10,10,8),
      (25,16,5,40,24,20,14,14,12,10),
      (40,25,8,63,27,24,18,16,14,12),
      (63,40,12.5,100,33,30,22,20,16,16),
      (100,63,20,160,30,30,27,24,20,20),
      (160,100,31.5,250,30,30,30,30,27,24),
      (250,160,50,400,30,30,30,30,30,30));
 
   {Mechanicke vlastnosti ocelovych skrutiek a matic
   STK 2 str.92  tab.10 "tab10"}
   tab10:array[1..3,1..10] of real=
      ((0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),
      (350,500,500,600,800,800,1000,1000,1000,1200),
      (210,300,400,480,650,640,800,900,900,1080));
 
   {Smerne hodnoty sucinitela utahovania Ku
   STK 2 str.94 tab.13 "tab13"}
   tab13:array[1..3] of real=(3,1.4,2);
 
   {Maximalne dovolene sily predpatia a utahovacie momenty pre
   normalizovane skrutky
   STK 2  str. 96  tab.14 "tab14"}
   Tab14:array[1..14,1..13] of real=
      ((4,1.3,1.8,2.4,3.9,5.45,6.55,1,1.35,1.8,2.9,4.1,4.9),
       (5,2.1,3,3.95,6.35,8.95,10.7,2,2.8,3.8,6,8.5,10),
       (6,3,4.2,5.6,9,12.6,15.1,3.3,4.7,6.3,10,14,17),
       (8,5.4,7.7,10.3,16.5,23.2,27.9,8.2,12,16,25,35,41),
       (10,8.6,12.3,16.4,26.2,36.9,44.3,16,23,31,42,69,83),
       (12,12.6,18,23.9,38.3,54,64.5,28,40,54,86,120,145),
       (14,17.2,24.6,32.8,52.5,74,88.5,44,63,84,135,190,230),
       (16,24,34.2,45.6,73,102,123,69,98,131,210,295,355),
       (18,29,41,55,88,124,148,95,136,181,290,405,485),
       (20,37,53,71,114,160,192,134,192,256,410,580,690),
       (22,46,66,88,141,199,239,180,258,345,550,780,930),
       (24,54,77,102,164,230,276,233,335,445,710,1000,1200),
       (27,71,101,134,215,302,363,345,490,655,1050,1500,1800),
       (30,85,123,164,262,368,442,475,680,905,1450,2000,2400));
 
     {Smerne hodnoty unavovej pevnosti skrutkovych spojov
     sigma a MPa
     STK 2 str.97 tab.15 "tab15"}
     TAB15:array[1..6,1..5] of real=
        ((4,4,40,34,27),(5,4,45,38,30),(6,5,55,45,35),
         (8,6,60,50,40),(10,8,70,60,50),(12,8,70,60,50));
 
     {pomocne, doplnil trsek}
     pomoc:array[0..9] of integer=
       (1,2,3,3,4,4,5,5,6,6);
 
     {Smerne hodnoty dovoleneho tlaku Pd MPa pri stlaceni
     suciastok z r“zneho materialu
     STK 2 str.98 tab.16 "tab16"}
     tab16:array[1..4,1..2] of real=
        ((180,120),(750,500),(500,330),(900,600));
 
     {Diagram na urcenie siloveho pomeru @(fi)c
     STK 2 str.93  obr.88 "obr88"}
     obr88:array[1..3,1..11,1..6] of real=
        (((0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64)),
         ((0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.69,0.57,0.42,0.27,0.42,0.55),
         (0.62,0.50,0.37,0.24,0.38,0.49),
         (0.59,0.45,0.30,0.21,0.32,0.45),
         (0.54,0.395,0.275,0.17,0.27,0.4),
         (0.5,0.37,0.25,0.15,0.25,0.35),
         (0.45,0.32,0.22,0.13,0.22,0.31),
         (0.42,0.29,0.195,0.118,0.19,0.28),
         (0.38,0.26,0.175,0.105,0.175,0.26),
         (0.36,0.24,0.158,0.09,0.155,0.24),
         (0.33,0.22,0.145,0.085,0.14,0.22)),
         ((0.75,0.63,0.50,0.37,0.51,0.64),
         (0.62,0.49,0.35,0.23,0.35,0.49),
         (0.53,0.39,0.27,0.17,0.28,0.39),
         (0.48,0.35,0.24,0.14,0.24,0.35),
         (0.42,0.29,0.19,0.12,0.19,0.28),
         (0.37,0.25,0.16,0.1,0.16,0.25),
         (0.34,0.23,0.14,0.08,0.14,0.23),
         (0.29,0.19,0.12,0.07,0.12,0.19),
         (0.26,0.17,0.11,0.06,0.11,0.16),
         (0.23,0.15,0.09,0.055,0.09,0.14),
         (0.22,0.14,0.08,0.047,0.08,0.13)));
 
     {Stupne presnosti ozubenych kolies
     STT str.334 tab.1 "ktab1"}
     ktab1:array[1..3,1..12] of real=
        ((1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),
        (0,0,0,12,12,4,4,0.8,0.8,0,0,0),
        (0,0,0,60,60,12,12,4,4,0.8,0.8,0.8));
 
     {Prevadzkovy sucinitel Ki
     STT str.335 tab.2 "ktab2"}
     ktab2:array[1..3,1..3] of real=
        ((1,1.25,1.75),(1.25,1.5,2),(1.5,1.75,2.25));
 
     {Sucinitele vnutornych dynamickych sil Kv
     STT str.335 tab.3 "ktab3"}
     ktab3:array[1..2,1..4,1..2,1..5] of real=
        ((((0,1,1.2,1.3,1.45),(0,1,1.15,1.25,1.35)),
         ((1,1.15,1.35,1.45,0),(1,1.15,1.25,1.35,0)),
         ((1,1.25,1.45,0,0),(1,1.2,1.35,0,0)),
         ((1.1,1.45,0,0,0),(1.1,1.35,0,0,0))),
        (((0,1,1,1.1,1.2),(0,1,1,1,1.1)),
         ((1,1,1,1.2,1.3),(1,1,1,1.1,1.1)),
         ((1,1.1,1.3,1.4,0),(1,1.1,1.2,1.3,0)),
         ((1,1.3,1.4,0,0),(1,1.2,1.3,0,0))));
 
 
 
     {Casova pevnost materialov v ohybe ëfc a v dotyku ëhc
     STT str.336-337 tab.4 "ktab4"}
     ktab4:array[1..44,1..4] of real=
        ((422420,200,40,370),(422425,250,45,380),
        (422430,300,50,390),(422550,500,120,420),
        (422304,420,135,380),(422306,600,135,470),
        (422307,700,135,500),(422650,520,145,500),
        (422460,600,155,530),(422750,650,165,560),
        (422719,700,170,570),(422719,750,175,590),
        (422750,800,185,620),(11500,500,140,490),
        (11523,520,145,500),(11600,600,155,530),
        (11700,700,170,570),(12050,550,150,510),
        (12050,650,165,560),(12061,670,175,590),
        (12061,750,185,620),(13240,800,185,620),
        (14140,900,200,670),(15241,950,210,690),
        (16440,900,200,670),(422660,600,100,1220),
        (422719,700,110,1240),(11600,600,100,1220),
        (11700,700,110,1240),(12051,650,110,1240),
        (14140,800,125,1260),(15241,1000,140,1300),
        (12010,450,185,1320),(12020,500,195,1340),
        (14220,800,270,1460),(14223,900,295,1500),
        (16220,900,295,1500),(16420,950,305,1520),
        (15230,800,270,1250),(15330,800,270,1250),
        (14140,1600,270,1500),(12020,400,160,600),
        (12060,600,185,750),(14140,800,210,900));
 
     {Vybrane mechanicke vlastnosti materialov
     STK 2 str.114 tab.19}
     tab19:array[1..4,1..8] of real=
        ((205000,95000,125000,80000,110000,70000,40500,90000),
         (0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.25),
         (11,10,16,18,16,23,26,10),
         (-8.5,-8,-14,-16,-14,-18,-21,-8));
 
     {Sucinitel zovretia
     STK 2 str.113 tab.18}
     tab18:array[1..5,1..3] of real=
        ((0.13,0.35,0.09),(0.14,0.35,0.09),(0.08,0.15,0.05),
         (0.055,0.15,0.05),(0,0,0.055));
 
     {Tolerancie ulozeni s presahom
     STT str. 122-128 "ulozenia"}
     ulozenia:array[1..15,1..26] of real=
     ((40,12,53,17,64,20,93,27,121,55,175,97,256,164,364,256,428,
      302,712,568,871,709,1089,911,1347,1153),
     (34,6,46,10,56,12,72,18,97,31,136,58,196,100,264,156,373,
      247,497,353,606,444,749,571,917,723),
     (32,4,41,5,50,6,60,6,81,15,109,31,148,56,198,90,27,148,356,
      212,431,269,524,336,637,443),
     (28,4,35,5,43,6,51,6,62,36,95,31,132,56,179,90,250,147,330,
      212,402,269,492,346,603,443),
     (24,0,31,1,38,1,46,1,56,2,68,4,83,7,106,17,132,37,168,58,
      210,77,247,101,295,135),
     (0,0,0,0,0,0,66,21,88,34,120,56,166,90,226,137,315,212,
      624,294,506,373,619,473,757,597),
     (0,0,0,0,0,0,0,0,108,43,153,89,220,144,308,219,443,340,492,
      474,731,702,909,763,1097,937),
     (24,0,33,3,41,4,50,5,61,7,73,9,89,13,108,19,131,28,156,38,
      179,46,203,57,229,69),
     (28,8,35,11,43,13,51,15,62,27,85,35,117,57,159,89,210,150,
      282,218,367,263,447,333,553,427),
     (0,0,0,0,0,0,0,0,54,20,70,29,94,45,126,69,171,106,225,150,
      272,188,330,237,400,297),
     (24,4,31,7,38,8,46,10,56,14,58,18,83,23,106,36,132,60,
      168,212,210,263,247,333,295,428),
     (24,4,31,7,38,8,46,10,56,14,68,18,83,23,106,36,132,60,168,
      212,210,263,247,333,295,427),
     (16,0,23,3,28,4,34,5,41,7,50,9,60,11,73,16,88,25,106,34,
      126,42,144,51,166,63),
     (20,12,27,11,32,14,39,17,48,22,59,27,78,40,101,57,133,83,
      169,111,202,138,244,172,292,212),
     (16,6,23,10,28,13,34,15,41,19,42,10,62,30,76,39,93,50,113,
      64,130,75,150,89,172,105));
 
     {Tolerancie ulozeni s presahom u ulozeni H
     STT str. 128 "hulozenia"}
     ulozeniah:array[1..5,1..13] of real=
     ((4,5,6,8,9,11,13,15,18,20,23,25,27),
      (6,8,9,11,13,16,19,22,25,29,32,36,40),
      (10,12,15,18,21,25,30,35,40,46,52,57,63),
      (14,18,22,27,33,39,46,54,63,72,81,89,97),
      (25,30,36,43,52,62,74,87,100,115,130,140,155));
 
  rozmery:array[1..13] of integer =
     (3,6,10,18,30,50,80,120,180,250,315,400,500);
 
  naz_ulozenia:array[1..14] of string =
     ('H8/z8','H8/x8','H8/u8','H8/u7','H8/s7','H8/v7','H8/y7',
      'H8/r7','H7/u7','H7/t6','H7/s7','H7/r6','H6/s6','H6/r5');
 
 
implementation
 
  {Pruzna poddajnost spojovanych casti c2
  STK 2  str.95 obr.90 "function obr90"}
  function obr90(lk,d,Da,m:integer):real;
  const
   pz:array[1..2,1..12] of real=
    ((0,1.25,1.75,2.25,2.75,3.25,3.75,4.25,4.75,5.25,5.75,100),
    (50,39,30,24,19,15,11,8,5,3,0,0));
 
   vz:array[1..4,1..24] of real=
    ((0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115),
    (100,85,70,59,49,41,35,29,24,20,17,14,12,9.5,8,6.8,5.5,4.7,3.9,3.2,2.8,2.2,1.9,1.7),
    (175,150,125,100,85,72,60,50,41,35,29,25,20,17,14,13,10,8.1,6.9,5.8,4.8,4,3.2,2.8),
    (300,250,210,175,150,125,100,85,70,60,50,41,34,29,25,20,17,14,12,9.7,8.1,6.9,5.5,4.7));
 
   var x,y,c:real;
     a,p:integer;
 
   begin
    if m=4 then m:=3;
    if m=3 then m:=1
        else if m=1 then m:=3;
    if lk/d>10 then y:=pz[2,11];
    if lk/d<0 then y:=pz[2,1];
    for a:=1 to 11 do
     if (lk/d>=pz[1,a]) and (lk/d<pz[1,a+1]) then y:=pz[2,a];
     if Da/d<=1.5 then p:=1;
     if (Da/d>1.5) and (Da/d<=3) then p:=2;
     if Da/d>3 then p:=3;
    case p of
     1:x:=1.04*y;
     2:x:=(34*y+1000)/50;
     3:x:=(25*y+1650)/50;
        end;
    case d of
     4:c:=0;
     5:c:=60*6;
     6:c:=60*11;
     8:c:=60*14;
     10:c:=60*26;
     12:c:=60*30;
     14:c:=60*34;
     16:c:=60*38;
     18:c:=60*41;
     20:c:=60*45;
     22:c:=60*47;
     24:c:=60*49;
     27:c:=60*52;
     30:c:=60*55;
        end;
    y:=(59*x+c)/60;
    for a:=1 to 23 do
     if (y>=vz[1,a]) and (y<vz[1,a+1]) then obr90:=vz[m+1,a];
   end;
 
   {Hodnoty konstant pruznosti C2a,C2b
    STK 2 str.112  obr.107}
   procedure obr107(da,db,dt:real;var c2a,c2b:real);
    const vyb:array[1..3,1..12] of real=
       ((0,1.15,1.3,1.5,1.8,2.25,2.75,3.5,4.5,6.5,9,11),
       (0.1,0.17,0.27,0.35,0.43,0.48,0.52,0.545,0.565,0.57,0.573,-1),
       (0.1,0.16,0.24,0.3,0.375,0.43,0.45,0.47,0.48,0.49,0.5,-1));
    var a,b:real;
      i:integer;
    begin
     if (dt<0) or (da<0) then begin
                   c2a:=0;c2b:=0;exit;
                  end;
     if db>0 then b:=dt/db;
     a:=da/dt;
     if a>10 then a:=10;
     for i:=1 to 11 do
      begin
       if (vyb[1,i]<a) and (vyb[1,i+1]>=a) then c2a:=vyb[2,i];
       if db>0 then
        if (vyb[1,i]<b) and (vyb[1,i+1]>=b) then c2b:=vyb[3,i];
      end;
     if db<=0 then c2b:=1;
   end;
 
 
 
 
   function kobr1(d,m,it,p,ze,ea:real;var kfa,kha:real):boolean;
 
    begin
     kobr1:=false;
     if (m<0) or (m>20) then exit;
     if (d<12) or (d>1600) then exit;
     if (it<3) or (it>12) then exit;
 
   end;
 
end.