Rutiny sloužící ke komunikacii IPX protokolem

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Periférie

Program: Ipx.pas
Soubor exe: Sendmess.exeRecmess.exe
Potřebné: Net_serv.pasRecmess.pasSendmess.pas

Rutiny sloužící ke komunikacii IPX protokolem. Posílaní a příjem dat. IPX je sada protokolů používaná síťovým operačním systémem Novell NetWare který musíte mít nainstalovaný. Pro více informací https://cs.wikipedia.org/wiki/IPX/SPX.
{ IPX.PAS                              }
{ Rutiny sluziace ku komunikacii IPX protokolom.           }
{                                  }
{ Datum:20.02.2016               http://www.trsek.com }
 
unit ipx;
 
interface
 
type
 nodeid=array[1..6]of byte;
 netwid=array[1..4]of byte;
 ipxaddress=record
	    network:netwid;
	    node:nodeid;
	    socket:word;
	   end;
 Tecb=record
	 link:array[1..2]of integer;
	 esr:pointer;
	 inuse:byte;
	 compcode:byte;
	 socketno:word;
	 ipxwspc:array[1..4]of byte;
	 drvwspc:array[1..12]of byte;
	 locnoad:nodeid;
	 fragcnt:array[1..2]of byte;
	 fragaddr:pointer;
	 fragsize:word;
    end;
 Tipxhead=record
	   case integer of
	   1:(
	    checksum:array[1..2]of byte;
	    len:word;
	    transctrl:byte;
	    packettyp:byte;
	    destnetw:netwid;
	    destnode:nodeid;
	    destsckt:word;
	    sournetw:netwid;
	    sournode:nodeid;
	    soursckt:word;
	    );
	   2:(
	    n_a:array[1..6]of byte;
	    dest:ipxaddress;
	    sour:ipxaddress;
	    );
	  end;
 
const
 shortlive=0;
 openstyle:byte=shortlive;
 lenheadpacket=30;
 maxlenpacket=576;
 unknown:netwid=(0,0,0,0);
 all:nodeid=($ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff);
 
var
 neterror:byte;
 
procedure exittodos(msg:string;errcode:word);
procedure ipxinitialize;
procedure opensocket(socketno:word);
procedure closesocket(socketno:word);
procedure sendpacket(var ecb:tecb);
procedure receivepacket(var ecb:tecb);
procedure cancelevent(var ecb:tecb);
 
implementation
uses dos;
 
var
 notrunnetw:boolean;
 int7a:pointer;
 r:registers;
 
procedure exittodos(msg:string;errcode:word);
begin
 writeln(#13#10,msg);
 halt(errcode);
end;
 
procedure opensocket(socketno:word);
begin
 if notrunnetw then neterror:=$f0
 else begin
  r.bx:=0;
  r.al:=openstyle;
  r.dx:=socketno;
  intr($7a,r);
  neterror:=r.al;
 end;
end;
 
procedure closesocket(socketno:word);
begin
 if notrunnetw then neterror:=$f0
 else begin
  r.bx:=1;
  r.dx:=socketno;
  intr($7a,r);
  neterror:=0;
 end;
end;
 
procedure sendpacket(var ecb:tecb);
var
 len:word;
begin
 if notrunnetw then neterror:=$f0
 else begin
  r.bx:=3;
  r.es:=seg(ecb);
  r.si:=ofs(ecb);
  intr($7a,r);
  neterror:=r.al;
 end;
end;
 
procedure receivepacket(var ecb:tecb);
var
 len:word;
begin
 if notrunnetw then neterror:=$f0
 else begin
  r.bx:=4;
  r.es:=seg(ecb);
  r.si:=ofs(ecb);
  intr($7a,r);
  neterror:=r.al;
 end;
end;
 
procedure cancelevent(var ecb:tecb);
begin
 if notrunnetw then neterror:=$f0
 else begin
  r.bx:=6;
  r.es:=seg(ecb);
  r.si:=ofs(ecb);
  intr($7a,r);
  neterror:=r.al;
 end;
end;
 
procedure ipxinitialize;
begin
 getintvec($7a,int7a);
 notrunnetw:=ofs(int7a^)=0;
 if notrunnetw then neterror:=$f0
 else neterror:=0;
end;
 
begin
 ipxinitialize;
end.