Rutiny sloužící ke komunikacii IPX protokolem

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Periférie

Program: Ipx.pas
Soubor exe: Sendmess.exeRecmess.exe
Potřebné: Net_serv.pasRecmess.pasSendmess.pas

Rutiny sloužící ke komunikacii IPX protokolem. Posílaní a příjem dat. IPX je sada protokolů používaná síťovým operačním systémem Novell NetWare který musíte mít nainstalovaný. Pro více informací https://cs.wikipedia.org/wiki/IPX/SPX.
{ SENDMESS.PAS                            }
{ Rutiny sluziace ku komunikacii IPX protokolom.           }
{                                  }
{ Datum:20.02.2016               http://www.trsek.com }
 
uses ipx,net_serv,dos,crt;
const
 socket=$4000;
type
 tipx=record
     head:tipxhead;
     data:array[1..538]of byte;
    end;
var
 ipxsend:tipx;
 ecbsend:tecb;
 r:registers;
 endofsending:boolean;
 
function getstring(prompt:string):string;
var
 tmpstr:string;
begin
 write(prompt,' ');
 readln(tmpstr);
 getstring:=tmpstr;
end;
 
function waitsendpacket(infinity:word):boolean;
var
 ckl:word;
begin
 ckl:=0;
 if infinity < 1 then while ecbsend.inuse <> 0 do begin end
 else repeat
  ckl:=ckl+1;
  delay(1000);
 until (ckl=infinity) or (ecbsend.inuse=0);
 waitsendpacket:=ecbsend.inuse = 0;
end;
 
procedure nulcontrlstruct;
begin
 fillchar(ipxsend,sizeof(ipxsend),0);
 fillchar(ecbsend,sizeof(ecbsend),0);
 fillchar(ipxsend.head.checksum,sizeof(ipxsend.head.checksum),0);
 ipxsend.head.transctrl:=0;
 ipxsend.head.packettyp:=16;
 ipxsend.head.destnetw:=unknown;
 ipxsend.head.destnode:=all;
 word(ipxsend.head.destsckt):=socket;
end;
 
procedure subsendpacket(msg:string);
var
 len:word;
begin
 nulcontrlstruct;
 move(ptr(seg(msg),ofs(msg)+1)^,ipxsend.data,ord(msg[0]));
 len:=lenheadpacket+length(msg);
 ecbsend.esr:=nil;
 word(ecbsend.socketno):=socket;
 ecbsend.locnoad:=all;
 ecbsend.fragcnt[1]:=1;
 ecbsend.fragcnt[2]:=0;
 ecbsend.fragaddr:=@(ipxsend);
 ecbsend.fragsize:=len;
 opensocket(socket);
 sendpacket(ecbsend);
 if waitsendpacket(0) then writeln('Zprava odeslana ...')
 else writeln('Zpravu se nepodarilo odeslat !');
 closesocket(socket);
end;
 
procedure _sendpacket;
var
 msg:string;
begin
 msg:=getstring('Piste zpravu (ENTER = konec): ');
 if msg <> '' then begin
  if length(msg) < 255 - (length(username)+1) then msg:=msg+':'+username;
  subsendpacket(msg);
 end else endofsending:=true;
end;
 
begin {main}
 if neterror <> 0 then exittodos('Rozhrani IPX neni dostupne !',1);
 endofsending:=false;
 repeat
  _sendpacket;
 until endofsending;
end.