Aritmetický priemer poľa 50 čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Juraj Pupák
Program: Aritprpo.pas
Soubor exe: Aritprpo.exe
Soubor ubuntu: Aritprpo

Aritmetický priemer poľa 50 čísel.
{ ARITPRPO.PAS                           }
{ Aritmeticky priemer pola 50 cisel.                }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program AritPriemerPola;
uses crt;
 
Function NaplneniePola : integer;
 var
  Pole : array [1..50] of integer;
  Index : integer;
  Suc_klad_cis : integer;
 begin
  Suc_klad_cis := 0;
  Randomize;
  For index := 1 To 50 Do
   begin
    Pole[index] := Random(100) + 100;
    IF Pole[index] > 0 THEN
     Suc_klad_cis := Suc_klad_cis + Pole[index];
   end;
  NaplneniePola := Suc_klad_cis;
 end;
 
var
 Sucet : integer;
 Priemer : real;
begin
 clrscr;
 Sucet := NaplneniePola;
 Priemer := Sucet / 50;
 writeln('Aritmeticky priemer pola je ',Priemer : 2 : 2);
 readln;
end.