Výpočet hodnôt funkcie z = 3 + x + 1/ y - 4

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Func2.pas
Soubor exe: Func2.exe
Vývojak: Func2.gif

Výpočet hodnôt funkcie z = 3 + x + 1/ y - 4. Výpočet sa skončí zadaním y=4. Jednotlivé hodnoty najprv načíta do poľa. Výsledky (aj načítané x,y) vytlačí v tabuľke.
{ FUNC2.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zostavte program pre vypocet hodnot funkcie Z = 3 + x + 1/ y - 4 }
{ Vypocet sa skonci zadanim y=4.                  }
{ Vysledky /aj nacitane x,y/ tlacte v tabulke.           }
{                                  }
{ Datum:04.02.2004               http://www.trsek.com }
 
program funkcia;
uses crt;
var x:array[1..100] of real;
  y:array[1..100] of real;
  z:array[1..100] of real;
  i:integer;
  n:integer;
 
begin
   ClrScr;
   WriteLn('Program vypocita funkciu Z = 3+x+1/y-4');
 
   { nacita az pokial nezada y=4 }
   n := 0;
   repeat
    n := n + 1;
    Write('Zadaj x[',n,']='); ReadLn(x[n]);
    Write('Zadaj y[',n,']='); ReadLn(y[n]);
   until (y[n] = 4);
 
 
   WriteLn;
   WriteLn('Vysledna tabulka je');
   WriteLn;
   WriteLn('Por|   X |   Y |   Z |');
   WriteLn('-------------------------------');
 
   for i:=1 to n-1 do
   begin
     z[i] := (3 + x[i] + 1)/(y[i]-4);
     WriteLn( i:3,'|', x[i]:8:3, '|', y[i]:8:3, '|', z[i]:8:3, '|' );
   end;
 
   WriteLn('-------------------------------');
   ReadLn;
end.