Načíta čísla a určí minimum, maximum, index, a číslo najbližšie priemeru

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Minmax.pas
Soubor exe: Minmax.exe
Vývojak: Minmax.gif

Načíta čísla a určí minimum a maximum týchto čísel, ich počet a číslo 'i' jeho indexu, ktoré je najbližšie priemeru načítaných čísel.
{ MINMAX.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zostavte program, ktory nacita cisla, ak posledne cislo na vstupe }
{ je "K" /nacitajte/. Urcte minimum a maximum tychto cisel, ich   }
{ pocet a cislo "i" jeho index, ktore je najblizsie priemeru    }
{ nacitanych cisel                         }
{                                  }
{ Datum:04.02.2004               http://www.trsek.com }
 
program min_max_index;
uses crt;
var c:array[1..100] of real;
  k:real;
  vstup:real;
  min:real;
  max:real;
  index:real;
  delta:real;
  ind:integer;
  n:integer;
  i:integer;
 
begin
   ClrScr;
   WriteLn('Program zisti minimalne, maximalne a index z cisel');
   Write('Zadaj ukoncovacie cislo k:');
   ReadLn(k);
 
   { pociatocne hodnoty }
   n := 0;
   index := 0;
 
   { nacita az pokial nezada vstup=k }
   repeat
    Write('Zadaj c[',n+1,']=');
    ReadLn(vstup);
 
    { spocitavam sum }
    if( vstup <> k )then
    begin
      n := n + 1;
      c[n] := vstup;
      index := index + vstup;
    end;
 
   until (vstup = k);
 
 
   { pociatocne min, max }
   min := c[1];
   max := c[1];
   ind := 1;
 
   { vypocitaj index }
   if( n <> 0 )then
    index := index / n;
 
   delta := index;
 
   { vypocitaj min, max }
   for i:=1 to n do
   begin
    if( c[i] < min )then
      min := c[i];
 
    if( c[i] > max )then
      max := c[i];
 
    { je najblizsie }
    if(abs( c[i] - index ) < delta )then
    begin
      delta := abs( c[i] - index );
      ind := i;
    end;
   end;
 
   WriteLn;
   WriteLn('Pocet nacitanych cisel je:', n);
   WriteLn('Minimalne cislo je:', min:8:3);
   WriteLn('Maximalne cislo je:', max:8:3);
   WriteLn('Priemer je cislo: ', index:8:3);
   WriteLn('Index je:', c[ind]:8:3, ' bolo v poradi:', ind);
   ReadLn;
end.