Sčíta x čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Sectix.pas
Soubor exe: Sectix.exe

Sčíta x čísel.
{ SECTIX.PAS       Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Scita x cisel                           }
{                                  }
{ Datum:25.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program sectixcisel;
uses crt;
var kolik,i:integer;
var cislo,vysledek:real;
begin
 clrscr;
 textcolor(009);
 write('         ');
 writeln('XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX');
 
 write('        ');
 
 write('XXXXXXXXXX');
 textBackground(002);
 textcolor(100);
 write(' Program pro scitani x cisel ');
 textBackground(000);
 textcolor(001);
 
 writeln('XXXXXXXXXXXX');
 write('         ');
 writeln('XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX');
 writeln('');
 
 textcolor(004);
 write('Zadejte pocet scitanych cisel: ');
 textcolor(yellow);
 readln(kolik);
 writeln('');
 
 i:=0;
 vysledek:=0;
 while not(kolik=i) do begin
             textcolor(004);
             write('Zadejte ',i+1,'. cislo: ');
             textcolor(yellow);
             read(cislo);
             writeln('');
             i:=i+1;
             vysledek:=vysledek+cislo;
            end;
 
 textcolor(green);
 write('Vysledek je: ',vysledek:2:2);
 readln;
end.