Načíta N trojíc ľubovoľných čísel A,B,C z ktorých vypočíta súčet a súčin

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Suckrat.pas
Soubor exe: Suckrat.exe
Vývojak: Suckrat.gif

Načíta N trojíc ľubovoľných čísel A,B,C z ktorých vypočíta súčet a súčin. Výsledky pre jednotlivé trojice tlačí v tvare tabuľky.
{ SUCKRAT.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zostavte program pre nacitanie N trojic lubovolnych cisel A,B,C  }
{ z ktorych vypocitajte sucet a sucin.               }
{ Vysledky pre jednotlive trojice tlacte v tvare tabulky      }
{                                  }
{ Datum:04.02.2004               http://www.trsek.com }
 
program sucet_sucin;
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
  b:array[1..100] of real;
  c:array[1..100] of real;
  i:integer;
  n:integer;
  sucet:real;
  sucin:real;
 
begin
   ClrScr;
   WriteLn('Program vypocita sucet a sucin A,B,C');
   Write('Zadaj pocet trojic. Maximalne 100. N=');
   ReadLn(n);
 
   { nacita n-krat cisla a,b,c do pola }
   for i:=1 to n do
   begin
     WriteLn;
     Write('Zadaj A[',i,']='); ReadLn(a[i]);
     Write('Zadaj B[',i,']='); ReadLn(b[i]);
     Write('Zadaj C[',i,']='); ReadLn(c[i]);
   end;
 
   WriteLn('Vysledna tabulka je');
   WriteLn;
   WriteLn('Por|   A |   B |   C | Sucet    | Sucin    |');
   WriteLn('------------------------------------------------------------');
 
   { vypocita a zobrazi }
   for i:=1 to n do
   begin
     sucet := a[i] + b[i] + c[i];
     sucin := a[i] * b[i] * c[i];
     WriteLn( i:3,'|', a[i]:8:3, '|', b[i]:8:3, '|', c[i]:8:3, '|', sucet:13:3, '|', sucin:13:3, '|' );
   end;
 
   WriteLn('------------------------------------------------------------');
   ReadLn;
end.